Viden om data har udgivet 2 nye undervisningsforløb den 26. februar 2019. Et forløb til emnet "Kunstig intelligens" og et forløb til emnet "Big Data". Her kan du få et unikt indblik i forløbenes materiale og opbygning.

Om Viden om datas undervisningsforløb

Viden om datas undervisningsforløb indeholder differentieret undervisningsmateriale. Det betyder, at forløbene er sammensat af tekster, forskellige opgavetyper, multiple choice quizzer, grafik og videoer.

Alle forløb gør brug af eksperter fra erhvervslivet. Eksperterne deler ud af deres viden i videoer, podcasts og cases. På den måde får eleverne et indblik i, hvordan emnet bruges i praksis.

Forløbene er udviklet som mikroforløb. Det vil sige, at forløbet kan bruges som et supplement til den øvrige undervisning. Forløbene er lavet på platformen Moodle. Det er muligt at downloade forløbene og selv tilpasse de enkelte forløb.

Viden om data har udgivet 2 nye undervisningsforløb:

  1. Hvordan laver du en chatbot? (Emne: Kunstig intelligens)
  2. Big Data og kundeservice (Emne: Big Data)

Læs mere om det enkelte forløb nedenunder.

1. Hvordan laver du en chatbot?

De findes flere og flere steder, og de fleste af os kender dem. Det er de små assistenter, der dukker op og spørger os, om der er noget, de kan hjælpe med, når vi fx søger på en hjemmeside. Vi ved det godt, men tænker måske ikke altid over, at den ”person” der spørger, og som vi måske chatter med, faktisk er en robot.

I dette forløb vil du blive klogere på, hvad chatbots er, hvordan de bruges og et forsigtigt bud på, hvordan fremtiden inden for dette område vil udvikle sig. For virksomheder kan der være store fordele forbundet med at anvende chatbots, og det skal vi se nærmere på.

Som afslutning på forløbet, vil du også få mulighed for at lave din egen lille chatbot.

Gå til forløbet “Hvordan laver du en chatbot?”

Varighed

4 timer og 30 minutter

Formål

Efter endt forløb skal eleverne have en grundlæggende forståelse af, hvad en chatbot er, hvordan den fungerer, og hvordan den kan indgå i kommunikationen mellem virksomheden og kunderne samt andre interessenter.

Målgruppe

Målgruppen er primært elever på hovedforløbets administrationsspeciale, men elever fra andre kontorspecialer vil også kunne drage nytte af forløbet.

Opbygning

Forløbet er tiltænkt en varighed på 4 – 4,5 timer, hvoraf knap halvdelen bruges på den afsluttende opgave.

Forløbet er udviklet med fokus på en høj grad af anvendelsesorientering og varierede arbejdsformer, så eleven bliver aktiv gennem hele læringsprocessen. Eleverne skal fx bygge deres egen chatbot til virksomheden. Der er indbygget en faglig progression i såvel materiale som opgaver. Aktiviteterne er udviklet, så de dækker forskellige taksonomiske niveauer.

Kompetencemål

Forløbet arbejder med kompetencemålene fra bekendtgørelse om kontoruddannelse, hvor eleverne skal opnå viden og færdigheder inden for:

· Merkantile arbejdsopgaver, herunder kommunikation, salg og service, administration, informationssøgning, vejledning, statistik og økonomi, planlægning m.v.

· Kundekontakt, herunder mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk og eventuelt et fremmedsprog.

· Anvendelse af it-værktøjer i løsning af merkantile arbejdsopgaver.

Eksperter i forløbet

Emil Jepsen fra EY
Christian Holm fra Københavns Kommune

Forfatter

Kirsten Kjær Rugaard fra Aarhus Business College

I forløbet kan du bl.a. møde chatbotten Krobot

Chatbot Krobot

2. Big Data og kundeservice

Vi ser i disse år, at virksomheder i stigende grad bruger data, når de henvender sig til kunderne. Dette gør de for at give kunderne en mere personlig oplevelse målrettet den enkelte forbruger.

  • Når dagligvarebutikker som Meny eller Kvickly giver “personlige tilbud” til kunderne, er det baseret på data. Meningen er, at kunderne skal komme i butikken igen og igen.
  • Når online butikker som Zalando eller Wish vælger, hvilke produkter du skal se på deres app, er det baseret på data. Meningen er, at du skal købe flere produkter.

Anvendelse af data er i høj grad blevet en måde at udvikle forretningen på og tilbyde bedre service til kunderne og dermed skabe øget salg. At bruge kundedata til at målrette markedsføringen, er således blevet et væsentligt konkurrenceparameter for virksomheder.

I dette undervisningsforløb ser vi derfor nærmere på data og virksomhedernes anvendelse heraf. Du kommer bl.a til at arbejde med disse spørgsmål:

  • Hvad er data?
  • Hvordan indsamles data?
  • Hvilke data indsamles?
  • Hvilke data må man (juridisk) indsamle?
  • Hvordan bliver data anvendt i virksomhederne?

Gå til forløbet “Big Data og kundeservice?”

Varighed

4 timer

Formål

Efter endt forløb skal eleverne have forståelse for, hvad data er, og hvordan data genereres, opsamles, analyseres og anvendes.

Målgruppe

Målgruppen er elever i IT på C-niveau på EUD Merkantilt grundforløb. Forløbet kan dog også anvendes i andre uddannelses- og fagsammenhænge – fx Informatik C-niveau på HHX.

Opbygning

Forløbet er tiltænkt en varighed på ca 3 – 4 timer, hvor en væsentlig del bruges på den afsluttende case.

Den afsluttende case tager udgangspunkt i en virksomhed som eleven selv vælger. Ideelt set skal det være en virksomhed, som eleven i forvejen har en tilknytning til.

Forløbet er udviklet med fokus på en høj grad af anvendelsesorientering og varierede arbejdsformer, så eleven bliver aktiv gennem hele læringsprocessen. Der er indbygget en faglig progression i såvel materiale som opgaver. Aktiviteterne er udviklet, så de dækker forskellige taksonomiske niveauer.

Faglige mål

Forløbet arbejder med følgende faglige mål fra bekendtgørelse om Informationsteknologi C på EUD.

Eleven kan:

•Undersøge og diskutere virksomhedens behov for og bearbejdning af data.

•Anvende data på tværs af programmer.

•Anvende modeller til analyse og vurdering af behov for informationsteknologiske løsninger.

•Redegøre for, hvordan udvikling og forandring i informationsteknologien påvirker individet, virksomheden og samfundet.

Eksperter i forløbet

René Wiellersen (konsulent som arbejder med virksomheders stamdata og anvendelsen af disse)

Forfatter

Jan Illum, Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

Illustration fra forløbet "Big Data og kundeservice"