Viden om data har udgivet 3 nye undervisningsforløb den 19. november 2018. To forløb til emnet "Kundeservice og data" og et forløb til emnet "Sociale medier". Her kan du få et unikt indblik i forløbenes materiale og opbygning.

Viden om datas undervisningsforløb indeholder differentieret undervisningsmateriale. Det betyder, at forløbene er sammensat af tekster, forskellige opgavetyper, multiple choice quizzer, grafik og videoer.

Alle forløb gør brug af eksperter fra erhvervslivet. Eksperterne deler ud af deres viden i videoer, podcasts og cases. På den måde får eleverne et indblik i, hvordan emnet bruges i praksis.

Forløbene er udviklet som mikroforløb. Det vil sige, at forløbet kan bruges som et supplement til den øvrige undervisning. Forløbene er lavet på platformen Moodle. Du kan downloade forløbene og selv lave tilpasninger til forløbet.

Viden om data har udgivet 3 nye undervisningsforløb:

Kundeservice og data

 1. Hvordan fanger man data?
 2. Datadrevet kundeservice

Sociale medier

 1. SoMe Interaktioner

Læs mere om det enkelte forløb nedenunder.

1. Hvordan fanger man data?

Størstedelen af vores kontakt med virksomheder foregår i dag digitalt. Mange mennesker er også medlem af kundeklubber eller er tilmeldt nyhedsbreve fra butikker. Dette giver virksomhederne en række data omkring deres kunder, som fx. kan anvendes til at udvikle mere målrettet og bedre kundeservice eller markedsføring.

Men hvordan får man som virksomhed, fat i data om kunder og hvordan skal man behandle de data man får ind, for at kunne omsætte dem til noget brugbart for virksomheden? Det skal vi kigge nærmere på i dette undervisningsforløb.

Gå til forløbet “Hvordan fanger man data?”

Formål

Efter endt forløb skal eleverne have forståelse for opbygning af databaser.

Målgruppe

Målgruppen er elever i IT på C-niveau på EUX og EUD.

Opbygning

Forløbet er tiltænkt en varighed på 3,5 – 4 timer, hvor størstedelen bruges på den afsluttende case, hvor der skal opbygges en database.

Forløbet er udviklet med fokus på en høj grad af anvendelsesorientering og varierede arbejdsformer, så eleven bliver aktiv gennem hele læringsprocessen. Der er indbygget en faglig progression i såvel materiale som opgaver. Aktiviteterne er udviklet, så de dækker forskellige taksonomiske niveauer.

Faglige mål

Forløbet arbejder med følgende faglige mål fra IT på C-niveau:

 • Udføre effektiv anvendelse af informationsteknologi i brancherelevante opgaver.
 • Undersøge og diskutere virksomhedens behov for og bearbejdning af data.
 • Anvende en database til behandling af data og udtrække information fra denne.
 • Anvende data på tværs af programmer.
Eksperter

Cecilie Lind Kundechef, Aarstiderne
Povl Heiberg Gad, Forsker inden for forretningsdata
Malene Bendtsen, Costumer Journey Manager, Gyldendal

Video grafik fra forløbet “Hvordan fanger man data?”

2. Datadrevet kundeservice

Dette modul omhandler kundeservice. Du vil her få kendskab til metoder om fastholdelse af kunder, men også metoder til erobring af nye kunder.

Du vil også stifte bekendtskab med forbrugernes holdninger til kundeservice og få en forståelse for, hvordan du aktivt kan påvirke forbrugernes holdning til kundeservice i deres hverdag.

Efter dette forløb vil du have opnået viden om, hvordan data omsat til strategi kan give øget service – og dermed øget omsætning i din virksomhed.

Gå til forløbet “Datadrevet kundeservice”

Formål

Efter endt forløb skal eleverne have forståelse for, hvordan virksomheden fastsætter målsætningen og strategien for god kundeservice i din virksomhed.

Målgruppe

Materialet er udviklet til hovedforløbets kontoruddannelser, men kan også bruges til detail og handel. Materialet kan desuden anvendes på EUD/EUX.

Opbygning

Den afsluttende case bygger på, hvordan du kan være med til at hjælpe en given virksomhed med at fastsætte virksomhedens strategi inden for kundeservice.

Forløbet er tiltænkt en varighed på 3,5 – 4 timer, hvor størstedelen bruges på den afsluttende case.

I sektion 6 ligger der en spørgsmålsbank med en række ekstra spørgsmål eller udfordringer, som du kan supplere undervisningen med.

Forløbet er udviklet med fokus på en høj grad af anvendelsesorientering og varierede arbejdsformer, så eleven bliver aktiv gennem hele læringsprocessen. Der er indbygget en faglig progression i såvel materiale som opgaver. Aktiviteterne er udviklet, så de dækker forskellige taksonomiske niveauer.

Målpinde

Eleven skal efter forløbet:

 • Eleven kan bruge forskellige former for kommunikation målrettet målgruppen med det formål, at få budskabet frem.
 • Eleven skal beherske forretningsplanen og med den kunne beskrive kundesegmenter samt definere værdiskabelse, afsætningskanaler og midler til pleje af kunderelationer.
 • Eleven kan vurdere, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at kommunikere mundtligt, skriftligt eller digitalt, når eleven formidler en intern besked, en mødeindkaldelse, besked til en kunde, en aftale eller lignende.
 • Eleven har kendskab til udviklingstendenser inden for IT teknologi, og hvordan man på udvalgte hjemmesider kan søge viden og vejledning om anvendelsen af nyeste teknologi.
Eksperter

Cecilie Lind Kundechef, Aarstiderne
Povl Heiberg Gad, Forsker inden for forretningsdata
Malene Bendtsen, Costumer Journey Manager, Gyldendal

Hvad er god kundeservice? Smugkig i forløbet “Datadrevet kundeservice”.

 

del1

1. SoMe interaktioner

Det handler ikke blot om at vælge det rette sociale medie, men også det rette format, hvis du vil skabe interaktion. Du bør også kende modtageren – altså brugerne af de sociale medier. Hvem er de? Hvad vil de? Og hvorfor er netop du relevant for dem, hvis du overhovedet er det?

I dette undervisningsforløb skal vi se nærmere på, hvordan du aktiverer brugerne på de sociale medier. Du vil også blive præsenteret for cases med eksempler på, hvordan det anvendes af virksomheder i dag.

Gå til forløbet “SoMe interaktioner”

Formål

Eleven skal opnå en forståelse af vigtigheden af at kunne opbygge opslag på Facebook og LinkedIn, der ikke blot samler likes, men som også skaber reel interaktion med brugerne.

Eleverne skal kunne give operationelle bud på, hvordan virksomheden faciliterer denne interaktion.

Målgruppe

Målgruppen er elever på hovedforløbene Handel, Salg og kontorspecialet Administration. Forløbet er tænkt som en del af valgfaget “Kommunikation via Elektroniske Medier” på niveauet Avanceret.

Opbygning

Forløbet er tiltænkt en varighed på 4 – 5 timer, hvor knap halvdelen af tiden bruges på den afsluttende case.

Forløbet er udviklet med fokus på en høj grad af anvendelsesorientering og varierede arbejdsformer, så eleven bliver aktiv gennem hele læringsprocessen. Der er indbygget en faglig progression i såvel materiale som opgaver. Aktiviteterne er udviklet, så de dækker forskellige taksonomiske niveauer.

Målpinde

Eleven skal efter forløbet:

 • Kende til forskellige elektroniske mediers indflydelse på kommunikationen, så som sociale medier, Mail, SMS og hjemmesider.
 • Kunne anvende sproget som værktøj i forbindelse med gennemførelse af salg og serviceydelser, hvor sproget er båret af elektroniske medier.

Målpindene er en del af målpindene for Valgfag 10138 Kommunikation via Elektroniske Medier.

Eksperter

Rico Rømer Soos, Direktør, Adformation
Tine Lund, Kommunikationskonsulent, Trekantsområdet

Se et eksempel på en case fra det virkelige liv fra forløbet “SoMe Interaktioner”.

 

del1

Lyt til Viden om datas podcast eller se Viden om datas videoer