Algoritmer er i alt sin enkelthed en række instruktioner i rækkefølge, som inkluderer konfidentielle ”hvis” instruktioner (Harkness, 2016). Med ”hvis” menes, at hvis vi antager at du træffer ét givent valg, så vil du møde et givent antal muligheder. Mulighederne bærer præg af dit valg – altså ”hvis du gør dette, oplever du dette”. Det er præcis som man kender det fra ”HVIS” funktionen i excel, hvor en given værdi kan medføre en specifik udregning/værdi.

 

En algoritme kan i princippet forudsige fremtiden med stor nøjagtighed, men ikke fortælle hvad eller hvorfor det vil ske. En algoritme kan læse sig igennem alle Ekstrabladets artikler og fortælle hvilken der har størst chance for at blive delt mest på de sociale medier – men algoritmen kan ikke nødvendigvis fortælle hvorfor folk netop får lyst til at dele denne artikel. Dette skyldes at en algoritme gør præcis hvad du beder den om, men den kommer ikke med en forklaring på den givne anbefaling (Luca, Kleinberg, & Mullainathan, 2016).

En virksomhed som eksempelvis Facebook, består også af algoritmer som styrer sammensætningen af nyheder i ens ”feed” (DR, 2018). Det er altså algoritmen der afgør hvad vi ser, og hvad der ligger øverst – fuldstændig som det også gør sig gældende på eksempelvis Google og LinkedIn. Det samme gælder i princippet når vi ringer til vores teleudbyder og får en masse valgmuligheder i telefonen. Her afgøres det hvem vi skal tale med, ud fra de numre vi har indtastet. Altså nogle ”hvis” valg som fører til endeligt resultat.

Kilder:
DR. (12. Januar 2018). dr.dk. Hentet fra Ud med nyheder: Facebook-ændring stikker medier en lussing: https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/ud-med-nyheder-facebook-aendring-stikker-medier-en-lussing
Harkness, T. (2016). Big Data . London: Bloomsbury Publishing.
Luca, M., Kleinberg, J., & Mullainathan, S. (Januar 2016). Algorithms need managers, too. Harvard Business Review, s. 96-101.