Underviser du i det nye speciale i digital handel? Så er her en mulighed for at komme med i et netværk af undervisere fra hele landet, som også underviser i specialet.

Måske sidder du som eneste underviser på specialet på din skole, eller du har kun 1 eller 2 kolleger at sparre med inden for området. Derfor kan det være værdifuldt at trække erfaringer fra flere, som sidder med de samme udfordringer.

Videncenter for Digital Handel har derfor startet et netværk op for undervisere i digital handel. Vi er med til at facilitere netværket og skabe rammerne for møderne, men grundlæggende er det jer undervisere, der skal styre indholdet og beslutte, hvad der er vigtigst at diskutere, da det er jeres netværk og jer, der skal have værdi ud af det.

Det praktiske

 • Vi mødes som udgangspunkt 4 gange årligt – vi vil veksle mellem fysiske og online møder. Det er ikke fastsat, hvor vi mødes fysisk, men vi forsøger selvfølgelig at gøre det så tilgængeligt som muligt, uanset hvor i landet du kommer fra.
 • Netværksmøderne er sat til at vare 2 timer, hvis det er online. Når det er fysiske møder, er der mulighed for at holde et længere møde.
 • Forud for møderne vil vi kontakte jer for at forstå hvilke emner/behov I har, så vi bedst muligt kan give plads til det på møderne.
 • Du vil blive inviteret med i en lukket gruppe for undervisere på Microsoft Teams, hvor I og vi løbende vil dele gode ideer og udveksle erfaringer.

Hvad skal der ske på møderne?

Vi tilpasser selvfølgelig møderne fra gang til gang og efter jeres ønsker og behov, men som udgangspunkt har vi planlagt nogle gennemgående elementer:

 • Videncenteret byder velkommen og nye deltagere præsenterer sig.
 • En eller flere undervisere vil holde oplæg om en bestemt udfordring eller oplevelse, som lægger op til diskussion.
 • Som fast punkt, vil der til alle møder være ”Dagens gode fif”, hvor en eller flere undervisere giver et fif videre til resten i form af god case, opgave, tekst, slides, organisering mm.

Vil du være med?

 • For at deltage skal du være underviser på specialet i digital handel eller på anden måde være tilknyttet specialet.
 • Du behøver ikke have undervist i fagene på specialet endnu, men du planlægger at gøre det.
 • Du ønsker at være en aktiv deltager i netværket og dele ud af de erfaringer du har gjort dig, herunder at dele gode ideer, materialer, cases mm. med undervisere fra andre skoler.
 • Du skal indledningsvis svare på et spørgeskema, for at vi bedst muligt kan lære dig at kende og vide, hvilke erfaringer du allerede har.

Kontakt os og bliv en del af netværket

Kontakt konsulent, Gitte Bækmark for at høre mere og blive en del af netværk der pt. består af ca. 18 undervisere fra hele landet.

Gitte Bækmark

Har du spørgsmål?

Gitte Bækmark