Målgruppe

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Grundfag / Generelt for alle fagområder

Varighed

5 timer

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Digital Handel

Dette forløb er udviklet til Engelsk niveau B.
Eleven arbejder med tone of voice med udgangspunkt i virksomheders fejlmeddelelser på hjemmesider og tekster på sociale medier.

Beskrivelse

Eleven arbejder med:
Fejlmeddelelser.
Formelt og uformelt sprog.
Tone of voice og egen beskrivelse af hvad tone of voice er.
Business tone.
Analyse af Virgins tone of voice på de sociale medier.
Mailchimps tone of voice med fokus på adjektiver.

Læringsmål

  • Eleven kan analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig terminologi
  • Eleven kan analysere og fortolke tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode

Materialet er blevet downloadet af 37 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.