Statistik: Arbejd med data fra en webshop – Matematik

Målgruppe

EUD GF2

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

3 timer

Fagområde

Detailhandel med specialer, Handelsuddannelse med specialer, Kontor med specialer

Digital Handel

Data giver i sig selv ikke nogen værdi. Det er når man analyserer den, sammenholder eller forbinder den, at den kan give vigtig viden om din virksomhed. Lad dine elever arbejde praksisnært med konkrete beregninger fra en webshop.

Dette forløb er blevet downloadet af 6 brugere.

Læringsmål

  • 1. Empiriske observationssæt, herunder grafiske beskrivelser og statistiske deskriptorer
  • 2. Udtræk af data fra database.
  • 3. Konstruktion af tabeller
  • 4. Grafisk beskrivelse af observationssæt, herunder frekvensfunktioner og sumfunktioner
  • 5. Middelværdi, varians og standardafvigelse

Beskrivelse

I dette forløb kommer dine elever til at arbejde i Excel med konkrete data fra en Google Analytics konto. Forløbet bringer bringer den merkantile vinkel ind i matematikfaget. I dette forløb vil du se på faktiske udtræk fra TBS Grillshop. Tallene skal bearbejdes i Excel. Emnet for matematikken er statistik. Der skal arbejdes med at få lavet tabeller, set på deskriptorer og laves beregninger.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.