SoMe commercial – Engelsk C

Målgruppe

EUD GF2

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service, Grundfag (Dansk, matematik, sprog)

Varighed

3 timer

Fagområde

Detailhandel med specialer, Handelsuddannelse med specialer

Digital Handel

Dette forløb er udviklet til Engelsk niveau C.
Eleverne skal med udgangspunkt i Call to action-knapper udarbejde en reklame for til Intragram eller Facebook for enten Laøhlé eller Jysk på det britiske marked.