Målgruppe

EUD GF2

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Grundfag / Generelt for alle fagområder

Varighed

3 timer

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Digital Handel

Dette forløb er udviklet til Engelsk niveau C.
Eleverne skal med udgangspunkt i Call to action-knapper udarbejde en reklame for til Intragram eller Facebook for enten Laøhlé eller Jysk på det britiske marked.

Beskrivelse

Eleven arbejder med:
Repetition af kommunikationsmodellen og AIDA.
Call to action i Facebook og Instagram annoncer.
Podcast om Call to Action
Udarbejde en annonce for Laøhlé eller JYSK til det britiske marked med fokus på call to action.

Læringsmål

  • Eleven kan: udtrykke sig skriftligt med høj grad af præcision og i et sammenhængende sprog afpasset alsidige og komplekse emner og kontekster,  anvende (…) viden og informationer skriftligt inden for alsidige og varierede emner, tekster og situationer og  anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder (…) til at kommunikere med sikkerhed og variation (…) skriftligt.

Materialet er blevet downloadet af 52 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.