Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

4 timer

Uddannelse

Handelsuddannelse med specialer

Digital Handel

Dette fag er udviklet til Handelsassistentuddannelsen, det bundne fag Salgsanalyse. Eleverne lærer i dette forløb om handelsvirksomhedens mange salgskanaler samt betydningen af, at kunne forstå kundens rejse.

Beskrivelse

Eleverne præsenteres gennem en række tekster, screendumps, artikler og videoer for hvordan handelsvirksomheden bør indstille sig på langt flere salgskanaler, foruden de traditionelle offline kanaler. Yderligere bliver der ved hjælp af emnet Customer Journey og Kundeservice sat fokus på koblingen mellem netop salgskanalerne og kundernes mange forskellige veje til et køb. Der findes enkelte små opgaver og en stor case.
Forløbet indeholder følgende underemner:
– Salgskanaler – digitale og analoge
– Customer Journey – hvad, hvorfor og hvordan
– Den nye købsadfærd B2B
– Kundeservice

Læringsmål

  • Du kan beskrive hvad de enkelte afsætningskanaler (analoge og digitale) kan tilbyde.
  • Du kan vurdere fordele og ulemper ved de forskellige analoge og digitale afsætningskanaler i forhold til købsadfærden.
  • Du kan afdække kunderejsen for din virksomheds målgrupper (kontaktpunkter)
  • Du kan liste de forskellige typer af kundeservice, din virksomhed har, og du kan vurdere hvor vigtige disse for din virksomhed.

Materialet er blevet downloadet af 46 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.