Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

7 timer

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Digital Handel

Dette forløb tager udgangspunkt i nogle af de nye målpinde, der blev tilføjet til Salgsassistent del 1 fra august 2020. Forløbet handler bl.a. om hvordan købsadfærden er blevet ændret efter Covid-19.

Beskrivelse

Forløbet taler ind i emnet ‘Salg’ i Salgsassistent del 1. De konkrete målpinde der arbejdes med er:

11. Eleven behersker metoder til personligt salg og kundeservice både digitalt og analogt.
18. Eleven kan anvende viden om samfundsmæssige forhold og trends, der påvirker kundernes købsadfærd og købsmotiver til salgsoptimering og mersalg både online og i butikken.
21. Eleven har kendskab til forskellige sociale medier som salgskanal og effektiv kommunikation på digitale platforme.

Rent konkret vil eleverne arbejde med at svare deres utilfredse kunder og give det bedst mulige svar. Forløbet handler også om ændrede købsadfærd og hvordan Covid-19 har haft en helt tydelig effekt på danskernes indkøbsvaner.
Forløbet afsluttes med nye salgsmuligheder, hvor Matas og Nice Hair bliver trukket frem som eksempler på, hvordan man kan bruge både hjemmeside og Facebook som salgskanal på helt nye måder.

Undervejs er der opgaver, som knytter sig til de enkelte emner,

Læringsmål

  • Du ved hvordan personligt salg indarbejdes i online handel, herunder hvilke trends vi ser lige nu.
  • Du kan benytte viden omkring hvordan samfundsmæssige forhold og ændringer kan påvirke onlinekunders købsadfærd samt købsmotiver for derigennem at sælge flere varer.
  • Du får kendskab til forskellige digitale platforme der kan anvendes som salgskanal, herunder Facebook.
  • Du ved hvordan du bedst kan yde kundeservice online, herunder hvad du skal være opmærksom på, når du kommunikerer via skrift eller tale på digitale platforme.

Materialet er blevet downloadet af 35 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.