Watery: Online markedsføring – Markedskommunikation C

Målgruppe

EUD GF2, EUX

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

8 timer

Fagområde

Detailhandel med specialer, Handelsuddannelse med specialer, Kontor med specialer

Digital Handel

Dette forløb er udviklet til Markedskommunikation C.
Eleverne arbejder med udvikling af online markedsføring for Watery med udgangspunkt i casevideoer med virksomheden.

Dette forløb er blevet downloadet af 53 brugere.

Læringsmål

  • Eleven kan afgøre, hvilke forhold der har betydning for virksomheders og andre organisationers kommunikation, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder
  • Eleven kan identificere, formulere og løse virksomheders og andre organisationers kommunikationsmæssige udfordringer
  • Eleven kan anvende fagets teori og modeller i en relevant kontekst
  • Eleven kan ræsonnere fagligt, herunder især forklare sammenhængen mellem en række forhold i relation til en given kommunikation
  • Eleven kan udvælge og anvende relevante digitale værktøjer til at formidle og skabe kommunikation

Beskrivelse

Eleverne arbejder sig igennem følgende opgaver:
- Markedsbeskrivelse og målgruppeprofil
- Analyse af Waterys nuværende kommunikation
- Udarbejdelse af ny reklame
- Effektmåling

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.