Watery: Online markedsføring – Markedskommunikation C (8 timer)

Målgruppe

EUD GF2, EUX

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

8 timer

Fagområde

Detailhandel med specialer, Handelsuddannelse med specialer, Kontor med specialer

Digital Handel

Eleverne arbejder med udvikling af online markedsføring for Watery med udgangspunkt i casevideoer med virksomheden.

Udviklet til Markedskommunikation C på EUX/EUD.

Dette forløb er blevet downloadet af 27 brugere

Læringsmål

  • Eleven kan afgøre, hvilke forhold der har betydning for virksomheders og andre organisationers kommunikation, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder
  • Eleven kan identificere, formulere og løse virksomheders og andre organisationers kommunikationsmæssige udfordringer
  • Eleven kan anvende fagets teori og modeller i en relevant kontekst
  • Eleven kan ræsonnere fagligt, herunder især forklare sammenhængen mellem en række forhold i relation til en given kommunikation
  • Eleven kan udvælge og anvende relevante digitale værktøjer til at formidle og skabe kommunikation

Beskrivelse

Eleverne arbejder sig igennem følgende opgaver:
- Markedsbeskrivelse og målgruppeprofil
- Analyse af Waterys nuværende kommunikation
- Udarbejdelse af ny reklame
- Effektmåling

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.