Nyhedsbrev som digital artefakt

Målgruppe

EUD GF1, EUD GF2, EUX

Fag / Emner

Grundfag (Dansk, matematik, sprog)

Varighed

7 timer

Fagområde

Detailhandel med specialer, Kontor med specialer, Handelsuddannelse med specialer, Eventkoordinatoruddannelsen

Digital Handel

Dette fag er udviklet som supplement til faget Erhvervsinformatik niveau C og giver eleverne viden om hvordan virksomheden arbejder med kommunikation både internt og mod kunderne. Særligt e-mail marketing og især nyhedsbrevet er i fokus.

Dette forløb er blevet downloadet af 8 brugere.

Læringsmål

  • Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse professionelle situationer og vurdere digitale artefakters betydning for arbejdsgange, arbejdets organisering, organisationen og for samfundet.
  • Eleven kan redegøre for og diskutere beskyttelse af virksomheders, kunders og brugeres digitale data og for de generelle tekniske og samfundsmæssige aspekter af it-sikkerhed.

Beskrivelse

Faget kigger på konsekvenserne af arbejdet med nyhedsbreve i digital form. Eleven kan efterfølgende forholde sig kritisk til konsekvenserne ved anvendelsen af netop digitale teknologier. Eleven opnår en basis forståelse for teknologiens muligheder for det, vi ønsker det enkelte artefakt hjælper med at løse med en digitale tilgang, som bl.a. et nyhedsbrev som digitale artefakter rummer.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.