Nyhedsbrev – Dansk D

Målgruppe

EUD GF1

Fag / Emner

Grundfag (Dansk, matematik, sprog)

Varighed

6 timer

Fagområde

Detailhandel med specialer, Handelsuddannelse med specialer, Kontor med specialer

Digital Handel

Dette forløb er udviklet til Dansk niveau D.
Eleven arbejder med ekstern og intern digital kommunikation med udgangspunkt i bl.a. Tone of Voice.

Dette forløb er blevet downloadet af 34 brugere.

Læringsmål

  •  Eleven kan skelne mellem, reflektere over og vurdere virksomheders interne og eksterne kommunikation
  •  Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

Beskrivelse

Eleven bliver præsenteret for kommunikationsmodellen og skal lære om både intern og ekstern kommunikation. Eleven bliver og præsenteret for, hvordan en virksomheds Tone of voice slår igennem i virksomhedens kommunikation med kunderne.
Der arbejdes herudfra med både interne og eksterne nyhedsbreve, med udgangspunkt i Tone of voice.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.