Målgruppe

EUD GF1

Fagområde

Grundfag / Generelt for alle fagområder

Varighed

6 timer

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Kontor med specialer

Vis mere
Digital Handel

Dette forløb er udviklet til Dansk niveau D.
Eleven arbejder med ekstern og intern digital kommunikation med udgangspunkt i bl.a. Tone of Voice.

Beskrivelse

Eleven bliver præsenteret for kommunikationsmodellen og skal lære om både intern og ekstern kommunikation. Eleven bliver og præsenteret for, hvordan en virksomheds Tone of voice slår igennem i virksomhedens kommunikation med kunderne.
Der arbejdes herudfra med både interne og eksterne nyhedsbreve, med udgangspunkt i Tone of voice.

Læringsmål

  •  Eleven kan skelne mellem, reflektere over og vurdere virksomheders interne og eksterne kommunikation
  •  Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

Materialet er blevet downloadet af 36 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.