Matematikprojektet – bring matematikken ind i en digital virksomhed

Målgruppe

EUD GF2

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service, Grundfag (Dansk, matematik, sprog)

Varighed

5 timer

Fagområde

Detailhandel med specialer, Eventkoordinatoruddannelsen, Finansuddannelsen, Handelsuddannelse med specialer, Kontor med specialer

Digital Handel

Matematikprojektet skal ikke blot være en caseopgave, dine elever ikke har mødt endnu. I dette forløb, får du inspiration til, hvordan dine elever kan tage udgangspunkt i en digital virksomhed, og bringe matematikken ind i virkeligheden.

Dette forløb er blevet downloadet af 5 brugere.

Læringsmål

  • Dokumentation – Projektrapport niveau D og C. Projektet omfatter undersøgelse og analyse af spørgsmål med erhvervsfagligt indhold.

Beskrivelse

I matematikprojeket er det vigtigt at eleverne kan trække virkeligheden ind i matematikken og fra bringe beregningerne ud i virkeligheden igen. I forløbet, der er udviklet i tæt samarbejde med fagkonsulenten i matematik Flemming Kastberg, er der fokus på at eleverne undersøger en digital virksomhed, finder matematikken og knytter den op på det forretningsmæssige perspektiv. Der er ikke blot tale om en ny caseopgave, som eleverne ikke har mødt, men en ægte virksomhed, med ægte tal til rådighed, som eleverne kan dykke ned i.

Matematikprojektet og forløbet tager udgangspunkt i den matematiske modellering, hvor problemer eller tendenser i virksomheden løses via matematik.

Der er forslag til emner eleverne kan besskæftige sig med, forslag til opstilling af rapporten, hjælp til underviseren i form af både vejledende svar og konkrete facit.
Benytter du dette forløb, er det en fordel, men ikke et krav, at eleverne har været igennem de to andre matematikforløb, som du finder nederst på siden her. Det handler primært om, at eleverne er vant til at arbejde med det dashboard, som der trækkes tal ud fra.

Er jeres skole med i EuxBizCup på studieåret, forbereder du ligeledes eleverne, ved at vænne dem til at finde data og bearbejde dem, hvilket vil være en fordel, når de når til konkurrencen.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.