Målgruppe

EUD GF2

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

16 timer

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Digital Handel

Rigtig mange detailvirksomheder benytter sig i dag af liveshopping. For at kunne komme i gang, kræver det adgang til en lettilgængelig platform, hvorfra man kan køre sine livestreams. Den danskudviklede platform ELISA er en af disse platforme, som spiller sammen med Facebook, hvorfra lives-salgene så foregår.
I dette forløb arbejder eleverne med ELISA liveshopping robottens muligheder og de tekniske processer, det kræver.
Der lægges op til tværfagligt arbejde med Afsætning C, Dansk C og USF.

Beskrivelse

Eleverne arbejder i dette forløb ud fra platformen ELISA med følgende faglige begreber

• Leavitts forandringsmodel
• Databaser
• E/R diagrammer
• Indsamling og visualisering af data.

Det anbefales, at eleverne inden dette forløb har arbejdet i faget Afsætning med følgende begreber i sammenhæng til liveshopping som afsætningskanal:

• Målgrupper
• Købsadfærd

Der kan derudover arbejdes tværfaglig med følgende fag:

• Dansk (AIDA modellen)
• VØ (Bruttoavance, DB, faste omkostninger, arbejdsløn, før/under/efter, vareforbrug)

Læringsmål

  • Eleven kan i en erhvervsfaglig kontekst analysere et digitalt artefakts forudsætninger, indstillinger, funktionalitet samt intenderet brug.
  • Eleven kan redegøre for netværksarkitektur.
  • Eleven kan redegøre for opbygning af og anvendelse af enkle erhvervsfaglige databaser, udtrække information samt bearbejde information i disse.

Materialet er blevet downloadet af 11 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.