Målgruppe

EUD GF2

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Grundfag / Generelt for alle fagområder

Varighed

2 timer

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Digital Handel

Liveshopping er en afsætningskanal mange detailvirksomheder i dag benytter sig af.
Men hvad skal man egentlig være opmærksom på, når man kommunikerer live ud til kunderne via en skærm?
Er det en anden kommunikationsform eller præsentationsteknik man benytter sig af i et liveshoppingevent end i en fysisk butik?
Der lægges op til tværfagligt arbejde med Erhvervsinformatik C, Dansk C og USF.

Beskrivelse

I forlængelse af undervisningen i kommunikation introduceres ELISA og Liveshopping i kølvandet på arbejdet med kommunikationsformer og målgrupper samt præsentationsteknikker, herunder skriftligt og mundtligt, da Liveshopping er en afsætningskanal på lige fod med den traditionelle reklame, annonce og nyhedsbrev.
Forløbet tager i alt 2-3 lektioner og der arbejdes bl.a. med konkrete eksempler på Liveshopping og forberedelserne bag.

Forløbet kan lægge op til efterfølgende tværfagligt samarbejde med følgende fag:

• Erhvervsinformatik (databaser, arkitektur, konsekvensvurdering)
• VØ (Bruttoavance, DB, faste omkostninger, arbejdsløn, før/under/efter, vareforbrug)
• USF (Afsætningskanaler)

OBS: til dette forløb ligger kun en lektionsplan, som hentes under knappen “Download program”.

Læringsmål

  • Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation.
  • Eleven skal kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre.
  • Eleven eller lærlingen kan reflektere over samspillet mellem formål og forskellige former for kommunikation samt egen rolle og ansvar i kommunikationssituationen.
  • Eleven eller lærlingen kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling.
  • Eleven eller lærlingen kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og indgå i kritisk dialog om virksomheders interne og eksterne kommunikation.