Kommunikation med udgangspunkt i ERP-systemet

Målgruppe

EUD GF2

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

6 timer

Fagområde

Kontor med specialer

Digital Handel

Dette modul er udviklet som et supplement til undervisningen på USF Kontor

Dette forløb er blevet downloadet af 1 bruger.

Læringsmål

  • Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre grundlæggende mundtlig og skriftlig virksomhedskommunikation i enkle administrative arbejdsprocesser, både internt og eksternt i forhold til omverdenen og i forhold til et opstillet mål for formidlingen.
  • Eleven kan identificere og korrigere fejl eller afvigelser fra en plan eller en standard i forhold til fejl i datahåndtering, serviceopgaver samt sprogrigtighed, grammatik og retskrivning.
  • Eleven kan identificere relevante værktøjer og metoder til at planlægge, gennemføre og præsentere et regnskab

Beskrivelse

Med udgangspunkt i et et ERP system lærer du at hente og bearbejde information fra et ERP-system. Det kunne være med udgangspunkt i saldoopgørelser på varedebitorerne og med henblik på, at lave og sende rykkerskrivelser til de kunder, som ikke har betalt til tiden.
Faget lærer dig også at hente data fra ERP-systemet med det formål, at præsentere eksempelvis et regnskab overfor virksomhedens direktion.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.