Digitale forretningsmodeller – Afsætning D-C

Målgruppe

EUD GF2

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

4 timer

Fagområde

Detailhandel med specialer, Kontor med specialer, Handelsuddannelse med specialer, Eventkoordinatoruddannelsen

Digital Handel

Dette mikroforløb er udviklet til Afsætning niveau D-C på grundforløbet.
Materialet tager udgangspunkt i Nets's rapport om dansk e-handel 2020, og eleverne skal med udgangspunkt i rapporten arbejde med opgaver, der omhandler brancher og digitale forretningsmodeller - med fokus på, hvordan virksomheden tjener sine penge.

Dette forløb er blevet downloadet af 73 brugere

Læringsmål

  • Du har kendskab til forskellige brancher inden for e-handel.
  • Du har kendskab til forskellige forretningsmodeller inden for e-handel.

Beskrivelse

Med udgangspunkt i Nets' rapport om dansk e-handel præsenteres eleverne for tre overordnede brancher inden for e-handel, samt hvad en forretningsmodel er.
Eleverne arbejder herudfra med tre opgaver:
1. Hvilke brancher inden for de tre kategorier er størst.
2. Hvordan tjener tre virksomheder inden for brancherne deres penge (hvad er deres forretningsmodel?).
3. Hvilken digital forretningsmodel kendetegner de virksomheder, de har beskrevet.

Forløbet er udviklet til at køre som online forløb, men man kan justere det til tilstedeværelse - se den tilknyttede kommunikationsplan.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.