I samarbejde med CIU og Videnscenter for håndværk og bæredygtighed er vi involveret i projektet “EUD redder klimaet” – klimaundervisning støttet af Villum Fonden. Projektet skal udmunde i at undervisere og elever skal producere en række podcasts.

Projektets overordnede mål er at bidrage til at nå verdensmålene i relation til at bekæmpe klimaforandringer. I projektet skal både lærere og elever fra flere forskellige klimabelastende erhvervsuddannelser lære om miljø og klima ved at producere faglige podcasts, der sætter fokus på erhvervenes klimaudfordringer og -løsninger indenfor uddannelser som fx handelsassistent, smed, vvs-energispecialist og landmand.

I projektet er der fokus på udvikling af en klimaundervisning, der sikrer en praksisnær, handlingsorienteret og fremadskuende erhvervsuddannelse. Undervisningskonceptet skal medvirke til at skabe et klima-mindset, der bidrager til at flere faglærte kan handle selvstændigt, kompetent og proaktivt på fremtidens udfordringer i forhold til klima og miljø.

Faglige podcasts og brændende platforme

Der produceres undervisningsforløb til de enkelte uddannelser med følgende grundlæggende elementer:

1. Lærerproduceret podcast om klimaudfordringer i uddannelsen sætter forløbet i gang.

2. Ressourcebank til brug for elevernes arbejde.

3. Elever laver podcast om klimaløsninger.

4. Eleverne giver feedback og forholder sig til hinandens podcasts.

5. Lærerproduceret podcast om klimaløsninger. Her inddrages elevernes arbejde med løsninger.

7 skoler er med i projektet

Skolerne kender den primære målgruppe og det faglige indhold på uddannelserne, og derfor udvikles det elevrettede undervisningskoncept og undervisningsmateriale sammen med skolerne:

  1. Learnmark: Murer og smed
  2. Mercantec: Vvs-energispecialist og elektriker
  3. Tietgen Business: Handel- og salgsassistent
  4. Aarhus Business College: Handel- og salgsassistent
  5. Asmildkloster Landbrugsskole: Landmand
  6. ZBC: Kok og cater
  7. Bygholm landbrugsskole: Landmand

Projektet er støttet af

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2021 uddelte VILLUM FONDEN 1.493 millioner kr.

VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.