På denne side finder du en række virksomheder, der på den ene eller anden måde arbejder med bæredygtighed. Du møder dem gennem videoer, webinarer og beskrivelser.

Pia R. Bødker

Har du spørgsmål?

Pia R. Bødker
Bæredygtighedskonsulent
Anette Vestergaard Bengtson

Har du spørgsmål?

Anette Vestergaard Bengtson
Bæredygtighedskonsulent