I dette forløb på 1 time, skal eleverne arbejde med den fiktive virksomhed, Gorilla Juice, Udfordringen er, at medarbejderne i virksomheden har forskellige, grundlæggende syn på bæredygtighed og eleverne skal angive, hvilken ledelsesstil der passer til fire forskellige medarbejdere i Gorilla Juice for at skabe den mest bæredygtige ledelsesstil på sigt. Forløbet er udviklet til Organisation.

Dana Banana fra Gorilla Juice har brug for elevernes hjælp

Gorilla Juice står foran at omlægge virksomheden, så den bliver mere bæredygtig og lever op til de lovmæssige krav, hvor de skal reportere om bæredygtighed (ESG). Det betyder bl.a., at deres råvarer helst skal være lokale, hvorfor f.eks. mango ikke bliver en del af sortimentet pga. den klimabelastende fragt.

Læringsmål

Eleverne får indblik i at ledelse også kan foregå nedefra og op, og situationel ledelse bliver her centralt, fordi de nyansatte unge har en mere positiv tilgang (jf. 6.4 Mc Gregors teori om X og Y) omkring bæredygtighed end de ældre (en generalisering på baggrund af casebeskrivelser)

Faglige mål fra Bekendtgørelse, der knytter sig til forløbet
  • Identificere, formulere og løse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger
  • Anvende ledelsesmæssige og organisatoriske modeller
  • Ræsonnere med anvendelse af fagets teori, herunder kunne forklare sammenhænge mellem ledelsesmæssige og ¬organisatoriske forhold i en given kontekst
  • Indsamle og bearbejde simple informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold
  • Fortolke og formidle informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold bredt og i samspil med andre fag
Forberedelse og teori

Kapitel i systime modulet kobler til:  

Kapitel 6.7: Situationsbestemt ledelse + 6.4 Grundlæggende menneskeopfattelser

Forberedelse for underviseren inden modulet
At eleverne og lærerne har læst kapitel 6 og særligt kapitel 6.7+6.4, alternativt skal du give eleverne en forståelse for modellerne Blake og Moutins ledergitter og Herschey og Blanchards situational leadership.

Hvordan gennemføres forløbet

Eleverne skal have en forståelse for den fiktive virksomhed Gorilla Juice inden de går i gang med opgaven. De skal kende virksomhedens historie, hvad dens forretningsmodel er og hvordan organisationen er bygget op. Dette kan man som underviser præsentere for eleverne, eller alternativt bede dem læse på Gorilla Juices hjemmeside.

Du skal som underviser præsentere den opgave Gorilla Juice står overfor med at skulle omlægge til en mere bæredygtig drift. Her vises videoen med Dana Banana, der fortæller om sin bevæggrund for at have fokus på den grønne omstilling og at komme i gang med ESG. Der vises en scribble, der kort forklarer, hvad ESG er.

Opgaven eleverne skal løse går ud på at placere medarbejdere og lederne fra Gorilla Juice i forhold til hinanden ud fra Blake og Moutins ledergitter (kapitel 6.2.2. og fig. 6.12) og Herschey og Blanchards situational leadership model (kapitel 6.7 og fig. 6.13).
De fire medarbejdere der skal placeres, præsenteres i forhold til deres holdning til at skulle i gang med at inddrage bæredygtighed i virksomheden.

Opgaven til eleverne

Udfordringen i Gorilla Juice er, at medarbejderne i virksomheden har forskellige, grundlæggende syn på bæredygtighed (jf. Kap 6.4). Nogle af medarbejderne er nyansatte og andre har været ansat igennem en længere periode på flere år.

Du skal nu angive, hvilken ledelsesstil der passer til fire forskellige medarbejdere i Gorilla Juice for at skabe den mest bæredygtige ledelsesstil på sigt. En bæredygtig ledelsesstil, som anvender medarbejdernes ressourcer optimalt.

Gorilla Juice står foran at omlægge virksomheden, så den bliver mere bæredygtig og lever op til de lovmæssige krav, hvor de skal reportere om bæredygtighed (ESG). Det betyder bl.a., at deres råvarer helst skal være lokale, hvorfor f.eks. mango ikke bliver en del af sortimentet pga. den klimabelastende fragt.

(Videoerne kunne evt. være et interview af medarbejderne, som tager afsæt i nedenstående beskrivelse/karakteristik af dem.)

Relaterede modeller fra Systime: 

6.6.2 Blake & Moutons ledergitter: https://organisation.systime.dk/?id=316

6.7 Situationsbestemt ledelse – Hersey og Blanchards sitational leadership model: https://organisation.systime.dk/index.php?id=317

 

Placeringen kan foregå på flere kreative måder:

  • Enten laver man et gitter på gulvet vhja. kridtstreger, tov, tape og placerer medarbejderne heri eller man lader eleverne placere sig (som en hinkeleg), hvor de enten agerer som de personer (via rolleleg).
  • En planche som kan printes (og fotos af medarbejderne, som bliver placeret i gitteret – fx kunne medarbejderne være eleverne, og de kunne printe dem selv ud, men det kan også være de personer, der indgår i Gorilla Juice)
  • Konkurrenceelement – hvem hopper hurtigst rundt efter de forskellige medarbejderbeskrivelser.