Dato / Tid

3. juni 2024

Kl. 9:00 - 15:00

Sted

Handelsfagskolen
Skåde Skovvej 2
8270 Højbjerg

Sidder du med undervisning i bæredygtighed og grøn omstilling på AMU-området? Så er vores nye netværk for AMU-undervisere måske noget for dig. Her faciliterer vi sparring og erfaringsudveksling med undervisere på tværs af skoler. Vi mødes 3-4 gange årligt, skiftevis fysisk og online. Første gang er d. 3. juni i Skåde ved Aarhus.

Inspiration, sparring og netværk for dig, der underviser på AMU

Måske sidder du som eneste AMU-underviser i bæredygtighed på din skole, eller du har kun 1 eller 2 kolleger at sparre med inden for området. Derfor kan det være værdifuldt at trække erfaringer fra flere, som sidder med de samme udfordringer.

Videncenter for Digital Handel og Viden om Data starter derfor et netværk op for AMU-undervisere i bæredygtighed og grøn omstilling. Vi er med til at facilitere netværket og skabe rammerne for møderne, men grundlæggende er det jer undervisere, der skal styre indholdet og beslutte, hvad der er vigtigst at diskutere, da det er jeres netværk og jer, der skal have værdi ud af det.

Agenda følger!

Hvem kan deltage?

Undervisere på AMU som enten underviser eller skal til at undervise i bæredygtighed og grøn omstilling.

Hvad forventer vi af dig som deltager?
  • Du kender til AMU og de muligheder og udfordringer der kan være.
  • Du ønsker at være en aktiv deltager i netværket og dele ud af de erfaringer du har gjort dig, herunder at dele gode ideer, materialer, cases mm. med undervisere fra andre skoler.
Hvad kan du forvente af os?

Videncenter for Digital Handel og Viden om Data er tovholdere på netværket og du kan forvente at vi:

  • Faciliterer møderne og kontakter relevante oplægsholdere mm.
  • Har relevant viden om AMU og de fag der undervises i
  • Inspirerer med ny viden og samler input i en lukket Teamsgruppe
 Anette Vestergaard Bengtson

Vil du med?

Anette Vestergaard Bengtson
Bæredygtighedskonsulent