Kursus i bæredygtighed: Hvordan ser købmandskab ud i fremtiden? (for undervisere)

Dato / Tid

13. april 2023

Kl. 9:00 - 16:00

Sted

Aarhus

Forretningsmodellerne skal gentænkes, så vi ikke bruger flere af jordens ressourcer end nødvendigt. Er du underviser og vil du være med til at gentænke forretningsmodellerne og finde byggeklodserne til det grønne købmandskab?