Ekspert workshop – Digital markedsføring

Dato / Tid

7. november 2019

Kl. 9:30 - 15:30

Sted

IBC, Kolding

For dig der underviser - bliv klogere på digital markedsføring

En hel dag med mulighed for at dykke ned i digital markedsføring.

Dagen vil være krydret med oplæg fra eksperter og erhvervsliv ligesom du vil få mulighed for at arbejde med helt nyt udviklet undervisningsmateriale inden for digital markedsføring.

Hvorfor deltage?

Formålet med dagen er at give dig som underviser endnu mere viden om kunderejsen, samt at give mulighed for at drøfte, hvordan du kan bruge materialet i din undervisning og dele de gode ideer skolerne og underviserne imellem.

Foreløbigt program

9.30 Velkomst ved Videncenter for Digital handel

  • Forskellige virksomheder (endnu ikke offentliggjort) præsenterer, hvordan der arbejdes med det faglige indhold ude i virksomhederne.

12.30 Frokost

13.00 Arbejde med det nye undervisningsmateriale til brug i egen undervisning

Opdeling i 2 spor

  • Workshop 1: Digital Handel hovedforløb
    Vi dykker ned i udvalgte emner, og går i dybden med en model eller to. Hvad er specielt ved disse modeller i den digitale verden, hvordan kan du arbejde med materialet i en tilstedeværelsessituation. Workshoppen her er primært til de undervisere, der skal undervise på hovedforløbet Digital handel.
  • Workshop 2: Digital Handel i grundforløb og andre hovedforløb
    Vi kommer med et oplæg om, hvordan du kan bruge materialet i andre undervisningsforløb som hovedforløbsunderviser og i andre fag på grundforløbet. Vi tager udgangspunkt i enkelte modeller fra materialet, og går i dybden med disse.

14.45 Oplæg om nyeste trends og tendenser inden for Customer Journey med input fra New York v. Videncenter for Digital Handel

15.15 Opsamling og udlevering af bøger

15.30 Farvel og tak!

Hvem kan deltage?

Undervisere på grundforløb og hovedforløb med fokus på digital handel, samt undervisere i det nye speciale, Digital Handel.

Hvad skal du vide inden?

Deltagelse kræver ikke særlig forhåndsviden, dog vil du blive bedt om at gennemse det nye undervisningsmateriale og gå i dybden med ét eller to områder i materialet. Mere information om dette følger efter tilmelding.

Hvad koster det?

Det er gratis at deltage. Workshoppen er én af de aktiviteter, som det nationale Videncenter for Digital Handel tilbyder erhvervsskolerne.

Mere info og tilmelding

Vi opdaterer programmet løbende efterhånden som vi får oplægsholdere på.

Vil du tilmelde dig, kan du gøre det via mail til Gitte Bækmark: gich@digitalhandel.dk

Skriv en kommentar