I denne øvelse skal eleverne i grupper sætte ord på egne og gruppens kompetencer ved at mixe juice. Øvelsen åbner for gode dialoger og fungerer godt som intro-øvelse for grupper, der skal arbejde videre sammen i et forløb eller i brobygning.

Juice-øvelse på workshop for undervisere

Øvelsen trin for trin

 1. Forberedelse – indkøb og opsætning af juice og kopper
 2. Eleverne sidder i grupper af 4-5 personer.
 3. Øvelsen sættes i gang ved hjælp af disse slides.
 4. Eleverne går hen til bordet med juice og mixer deres personlige juice.
 5. I grupper præsenterer eleverne deres “juice-kompetencer” for hinanden.
 6. Når alle har præsenteret, skal der i gruppen besluttes et gruppe-navn, samt mixes en fælles juice med forskellige kompetencer.
 7. Grupperne præsenterer deres gruppenavn og indhold i plenum for de andre grupper – underviser kan evt. gå fra bord til bord og smage gruppernes juice mens de bliver bedt om at præsentere.

Til underviseren

Hvor kan materialet bruges?

Det står dig frit for at bruge opgaven, hvor du har lyst. Der knytter sig ikke specifikke faglige mål til opgaven, men den kan bruges som intro til forskelligt type gruppearbejde. Det vil selvfølgelig være oplagt at bruge øvelsen forud for at arbejde videre med virksomheden Gorilla Juice – tag et kig på vores andre øvelser og forløb.

Forberedelse

Det kræver lidt indkøb og forberedelse for at kunne lave øvelsen.

Konkret skal du bruge:

 • 5-6 forskellige slags juice
 • Engangskopper eller glas til alle + 1 kande til hver gruppe
 • Print juicernes kompetencer, som kan foldes og stilles ved siden af juicen

Ønsker du at bruge andre juices eller variere kompetencerne, er du velkommen til at gøre det. Du kan bruge og tilpasse disse slides.

Tid og organisering

Tidsramme er ca. 45 minutter – kan varieres alt efter behov:

 • 5 minutter: Præsentation af øvelsen
 • 5 minutter: Elever læser og vælger frugter til egen juice
 • 15 minutter: Elever tilbage i grupper – hver elev har 3-4 minutter til at præsentere egen juice
 • 7 minutter: Find et gruppenavn og mix en fælles juice med forskellige kompetencer
 • 12-15 min.: Hver gruppe præsenterer deres gruppenavn og hvad deres juice består af (ca. 3 min. pr. gruppe)
Vi er ved at lave et brobygningsforløb til nogle folkeskoleelever og det tager udgangspunkt i Gorilla Juice. Jeg har netop købt en masse Hawaiiskjorter og vi har bestilt Juice! Vi går all in. Det bliver epic!
Malene Johnson
Underviser / BC Syd

Hvad er Gorilla Juice?

Gorilla Juice er en fiktiv virksomhed skabt af en visionær, men imaginær grundlægger, Dana Banana. Virksomheden har 50 medarbejdere ansat fordelt på 5 afdelinger. Virksomheden importerer frugter fra Uganda og producerer juicen på deres fabrik i Danmark, hvor det også kommer i emballage. Juicerne sælges i Danmark B2B og B2C gennem hjemmesiden.

Gorilla Juice er skabt som en fiktiv case af Videncenter for Digital Handel og alle materialer og produkter er fiktive, men kan bruges som læringsunivers for elever på erhvervsskolerne.