Kundeservicemedarbejderne i virksomheden Gorilla Juice har svært ved at skabe overblik over indholdet af deres kundeanmeldelser. I denne opgave skal eleverne bruge ChatGPTs superkræfter til at analysere en større mængde data på jagt efter sammenhænge.

Læringsmål

  • Du ved hvordan du kan bruge ChatGPT til at lave en analyse af kundeanmeldelser (Sentimentanalyse).w
  • Du kan forholde dig kritisk overfor svarerne fra ChatGPT.
  • Du kan bruge værktøjerne erhvervsrettet.

Opgaven

Du sidder som kundeservicemedarbejder i den fiktive virksomhed Gorilla Juice, der sælger frisk juice. Anmeldelserne på TrustPilot vælter ind, men du kan ikke helt se et mønster i dem. Du har allerede flyttet anmeldelser, ratings og kommentarer ind i et regneark, men det har ikke helt hjulpet. Brug derfor kunstig intelligens som ChatGPT eller Google Bard til at analysere anmeldelserne.

  1. Download excel-arket med de samlede anmeldelser
  2. Upload arket til ChatGPT og lav en passende prompt, som kan finde mønstre i anmeldelserne (se evt. lærervejledning for vejledende løsning)
  3. Når du har fået disse informationer, hvad vil du så stille op med dem? Fx hvilke tiltag kan du sætte i gang, for at undgå dårlige anmeldelser fremover

Ekstra opgave: Gorilla Juice har den politik, at alle anmeldelser der giver 1 og 2 stjerner skal besvares. Skriv et svar til alle besvarelser. Få hjælp af ChatGPT til at forfatte disse svar.

Til underviseren

Du kan differentiere denne opgave. Du kan give eleverne prompten fra den vejledende løsning, eller du kan lade eleverne selv ræsonnere sig frem til et brugbart prompt. Ved første løsning er eleverne hurtigt ’færdige’ med opgaven. Ved anden løsning kræver det måske et par forsøg, før løsningen viser sig.

Har du elever på hovedforløbet, kan de eventuelt tage udgangspunkt i konkrete anmeldelser fra egen virksomhed.

Spørgsmål 2 lægger op til refleksion og diskussion og stiller eleverne overfor udfordringen med, hvad man rent konkret stiller op, når en analyse er udført.

Spørgsmål 3 træner eleverne i at producere tekster til kunder. Få dem til at reflektere over, om teksterne passer til kundernes anmeldelser og til Gorilla Juices ‘Tone of voice’. Du kan læse mere om den fiktive virksomhed Gorilla Juice på denne side: Gorilla Juice.

Information om anvendelse af ChatGPT

Praktisk anvendelse

Flere og flere værktøjer bygger på OpenAIs ChatGPT og du vil derfor kunne tilgå teknologien på flere sites. Vi anbefaler enten at gøre det direkte via OpenAI (kræver login) eller via Perplexity (uden login).

Der kan nogle gange opstå udfordringer, når mange elever logger ind på samme tid. Dette kan muligvis afhjælpes ved, at de bruger deres egen mobils data-netværk (i stedet for skolens). Alternativt kan det betyde, at opgaven må løses i grupper, hvor færre er logget ind.

Datasikkerhed

Ligesom enhver anden teknologi, vi benytter os af i dagligdagen, så skal man tænke sig om ved brugen af ChatGPT. ChatGPT og andre lignende sprogmodeller bliver bl.a. trænet med den data du leverer ind til den. Gør derfor eleverne bevidste om, at de ikke skal uploade personlige, forretningskritiske eller andre følsomme data i ChatGPT.

Vær derudover opmærksom på skolens lokale regler omkring GDPR og brugen af kunstig intelligens som fx ChatGPT. Snak med din dataansvarlige på skolen, om du må bruge ChatGPT i undervisningen eller ej.