IKEAs Chatbot svarer på mange kunders spørgsmål. Hvor meget kan den svare på, og hvor gode er svarene? Denne opgave er til dig og dine elever, der gerne vil arbejde med den praktiske anvendelighed af AI i kundeservice.

Opgaven – Test IKEAs chatbot

Hvor meget kan IKEAs chatbot svare på, inden du bliver sendt over til et rigtigt menneske, og hvor gode er de informationer, du får som kunde?

Opgaven – del 1

Gå til ikea.dk, og find chatten i nederste højre hjørne.

Stil følgende fire spørgsmål – ét ad gangen, og vurder kvaliteten af chatbottens svar:

 1. Har I noget til affaldssortering?
 2. Hvor store er jeres toiletskabe?
 3. Hvor store er jeres ENHET skabe?
 4. Hvad er jeres returpolitik?

Opgaven – del 2

Nu skal du teste IKEAs chatbot op mod Google Bard. Google Bard kan modsat ChatGPT 3.5 afsøge nettet, og bliver Google Bard promptet med ”Jeg vil have dig til at svare, som var du IKEAs chatbot på deres hjemmeside, der skal svare på kundehenvendelser”, så vil den afsøge IKEAs hjemmeside, inden den svarer.

Du skal nu få Google Bard til at fungere som IKEAs chatbot. Det gør du på følgende måde:

 1. Gå til bard.google.com
 2. Giv Google Bard følgende prompt:
 3. Prompt 1 – Google Bard: Jeg vil have dig til at svare, som var du IKEAs chatbot på deres hjemmeside, der skal svare på kundehenvendelser.
 4. Stil nu de samme fire spørgsmål til Google Bard, og vurder om svaret er bedre eller værre end IKEAs egen chatbot.
 5. Når Google Bard giver dig et svar på returpolitikken, skal du undersøge, om svaret er korrekt. Find IKEAs returpolitik, og sammenlign Googles svar med denne. Er der forskelle, eller er kan Google svare korrekt?

Refleksionsspørgsmål

A) Hvorfor sætter IKEA ikke bare Google Bard eller en anden AI til at svare?

B) Hvilke fordele og ulemper kan der være, ved at lade en AI styre sin kundeservice?

 • For virksomheden?
 • For kunderne?
Læringsmål
 • Du ved, hvordan du gennem prompts kan sætte Google Bard til at fungere som en chatbot i kundeservice
 • Du kan forholde dig kritisk overfor svarene fra ChatGPT og Google Bard
 • Du kan bruge værktøjerne erhvervsrettet.

Gennem løsning af opgaven får du et indtryk af, hvordan kunstig intelligens påvirker arbejdet i en kundeserviceafdeling og kan blive en integreret del af eksisterende kundeservicesystemer.

Til underviseren

Supplerende refleksions- og diskussionsopgave

Du kan se en samtale med Google Bard her, hvor den er blevet promptet og spurgt om de 4 spørgsmål: https://g.co/bard/share/a0042fb1114d

Du kan bede eleverne vurdere svarene og være klar til at diskutere kvaliteten.

Generelt klarer den sig rigtig godt, med undtagelse af spørgsmålet om affaldssortering.
Her vælger den at vise seks forslag om IKEA-produkter, der kan hjælpe med at sortere affald. Problemet er for det første, at alle er links til andre steder end IKEA, fx Lomax eller Gul&Gratis. Flere af produkterne er ikke engang fra IKEA, og et link er til en præsentation – muligvis en skoleopgave. Dette svar ville på ingen måde være acceptabelt, hvis teknologien var integreret på IKEAs hjemmeside.
For det andet skriver Google Bard til spørgsmålet om returpolitik: ” Du kan også returnere varer online. Du skal blot følge instruktionerne på IKEAs hjemmeside.”

Hvordan vil eleverne tolke, at man kan returnere varer online? Og når Google Bard henviser til at besøge hjemmesiden eller kontakte IKEA kundeservice, hvor efterlader det kunden, i den tænkte situation, at denne chat foregår på IKEAs hjemmeside, og kunden allerede har trykket sig ind til kundeservice og har fået fat i denne chatbot?

Dette bør lede over i diskussionen om fordele og ulemper ved at lade en AI varetage kundeservicespørgsmål.

Udfordringerne kan givetvis adresseres. Fx findes der værktøjer, der sørger for, at en AI vil holde sig til svar, som den kan finde på et givent domæne, eller enten henvise til en medarbejder eller give et ’standard afvisningssvar’, hvis den får et spørgsmål, den ikke kan håndtere.

Øvelsen skal vise, at det kræver en række overvejelser, inden man implementerer AI i sin forretning, og man altid skal forholde sig til de resultater, den kunstige intelligens giver.

Information om anvendelse af Google Bard

Datasikkerhed

Ligesom enhver anden teknologi, vi benytter os af i dagligdagen, så skal man tænke sig om ved brugen af Google Bard. Google Bard, ChatGPT og andre lignende sprogmodeller bliver bl.a. trænet med den data du leverer ind til den. Gør derfor eleverne bevidste om, at de ikke skal uploade personlige, forretningskritiske eller andre følsomme data i arbejdet med kunstig intelligens.

Vær derudover opmærksom på skolens lokale regler omkring GDPR og brugen af kunstig intelligens som fx Google Bard. Snak med din dataansvarlige på skolen, om du må bruge Google Bardi undervisningen eller ej.