Øvelse: Byg møbler i Lego (Cirkulær økonomi)

I denne øvelse skal eleverne bygge møbler i Lego - først kun med egne klodser og efterfølgende blandes klodserne og det bliver muligt at bygge nye møbler. Formålet med øvelsen er at få en taktil forståelse af, hvordan verdens materialer kan genanvendes i nye formater, hvis vi tænker kreativt. Øvelsen tager ca. 30 minutter.

I denne øvelse får eleverne en taktil forståelse af, hvad det betyder at genbruge og genanvende materialer, som er et helt grundlæggende element i cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi er vigtigt fordi vi kommer til at mangle ressourcer i fremtiden. Det kan du som underviser sætte fokus på gennem den introducerede scribble om bæredygtighed. Tag også gerne fat i World Oversshot day, som viser at jordens ressourcer bruges 1.7 gange hvert år. Det er en fordel, hvis du på forhånd har introduceret eleverne til cirkulær økonomi – brug gerne disse slides med noter.

Find flere færdige slidedeck om bæredygtighed og cirkulær økonomi på videnscenterportalen.

Praktisk:

Der skal bruge legoklodser i 4 forskellige farver. En god bunke til hver elev.

 • at kunne anvende teorien om cirkulær økonomi ​
 • at kunne afprøve og skelne lineær økonomi fra cirkulær økonomi
 • at kunne samarbejde ​

Specifikt kan opgaven knytte sig til Afsætning C:

 • Virksomhedsforståelse – målpind: Redegøre for en virksomheds koncept og distributionskæde samt business to business (B2B) marked

Samlet tid ca. 30 min:

 • 5 til instruktion
 • 15 minutter til udførelse
 • 5-10 minutter til diskussion og afrunding

Eleverne inddeles i små grupper af 3 – 4 personer.
Hver elev får udleveret egen portion legoklodser. Det er vigtigt at eleverne får hver sin farve for at kunne opleve at farverne blandes senere i opgaven.
Hver elev er en virksomhed, som producerer møbler. Typen er valgfri. Dog er det en god ide at møbler skal bestå af mindst to kloder.

Øvelsen er delt op i 2 trin:

 1. Eleverne skal, hver for sig, bygge så mange møbler som muligt på 3-5 minutter.
  (Efter dette trin spørges ind til hvor mange de kunne producere alene og spørg ind til hvordan de kan producere flere?)
 2. Eleverne skal nu sammen bygge nye møbler ved at bruge hinandens legoklodser. De må skille møblerne fra trin 1 ad for at bygge nye møbler i 3-5 minutter.
  (Efter dette trin spørges ind til hvilke ulemper og fordele det har at kunne bruge hinandens ressourcer. )

Understøt at eleverne samarbejder.