Shitstorm i Gorilla Juice - få kunstig intelligens til at hjælpe!

Der er en shitstorm under opsejling i Gorilla Juice - smid alt, hvad I har i hænderne! Facebook-kommentarerne vælter ind og vi har brug for ekstra hjælp for at få vendt shitstormen, så her må vi ty til kunstig intelligens!

Head of Communications i Gorilla Juice fortæller om krisen

Vi har brug for jeres hjælp!

PANIK!!!! Det værst tænkelige er lige sket! Gorilla Juice er kommet på forsiden af BT.  

Der er fundet spor af PFAS i mangoen, der bruges til i vores populære Misty Mountain Dew Juice. Det er både i nyhederne og på de sociale medier – vi er simpelthen røget i vores første og forhåbentlig eneste regulære shitstorm! Forældre er rasende, og I må smide hvad I har i hænderne nu, og få hjulpet os igennem denne krise. 

Vi har flere opgaver, vi skal have klaret, og da vi er max pressede på tid trækker vi på kunstig intelligens til at komme i mål med opgaverne. Hver gruppe får nu en opgave og I får præcis 20 minutter til at løse den, før I skal pitche den for ledelsesgruppen.

De 4 opgaver, der skal løses:

  • I skal udvikle en ny opskrift på en alternativ juice. 
  • Det skal være med lokale råvarer, da vi hurtigt skal kunne være klar med den nye juice.  
  • Find nye ingredienser og et godt navn på juicen, der signalerer noget dansk og sundt.  
  • Find ud af, hvor i Danmark frugter og grøntsager til juicen stammer fra/kan købes. 

Fremgangsmåde: Brug chatGPT. Alle skriver en prompt og sammen laver I ud fra jeres output et oplæg til meddelelsen. 

I skal udarbejde en officiel pressemeddelelse, hvor vi fortæller, hvordan vi håndterer denne afsløring. Dana Banana skal komme med en udtalelse i pressemeddelelsen, hvor hun beklager og specifikt fortæller, hvordan vi sikrer at dette ikke kommer til at ske igen.  

Fremgangsmåde: Brug chatGPT. Alle skriver en prompt og sammen laver I ud fra jeres output et oplæg til meddelelsen. 

Der foregår en shitstorm på de sociale medier på baggrund af afsløringen af PFAS i mangoen. Lav en handleplan for, hvordan I vil håndtere denne shitstorm, og hvad I vil gøre fremadrettet, for at undgå shitstorms. 

Fremgangsmåde: Brug chatGPT. Alle skriver en prompt og sammen laver I ud fra jeres output et oplæg til meddelelsen. 

Lav et manuskript, hvor Dana Banana forholder sig til situationen, og fortæller, hvad det har betydet for hende, og hvad hun har tænkt sig at gøre fremadrettet. Det skal være i et sprog henvendt til den primære målgruppe bestående af småbørnsforældre.  

Fremgangsmåde: Brug chatGPT. Alle skriver en prompt og sammen laver I ud fra jeres output et oplæg til meddelelsen. 

Til underviseren

Det står dig frit for at bruge opgaven, hvor du har lyst. Der knytter sig ikke specifikke faglige mål til opgaven, men den kan kickstarte en diskussion om kunstig intelligens og dens anvendelsesmuligheder, samt begrænsninger.

Du kan med fordel bruge opgaven til afsætning, kommunikation eller på hovedforløb.

Ønsker du at bruge opgaven til brobygning kan du overveje at gøre opgaverne nemmere, fx ved at eleverne skal lave et Facebook-opslag i stedet for en handlingsplan.

Som underviser er det en fordel at have været gennem login-processen i ChatGPT og prøvet værktøjet af, så du også kan assistere eleverne.

Tidsramme er ca. 45 minutter:

  • 10 minutter: Præsentation af opgaven – vis videoen ovenfor, samt introducer ChatGPT og opgaverne. Brug dette slide-deck
  • 4-5 minutter: Oprettelse af profil på ChatGPT: https://platform.openai.com/signup
  • 20 minutter: Opgaveløsning i grupper af 3-4 personer: Brug ChatGPT til at løse alle 4 opgaver. I kan vælge at dele jer op eller løse opgaverne samlet.
  • 2-3 minutter pr. gruppe: Løsningen præsenteres for alle.

Der findes en række forskellige sites, som alle bygger på teknologien bag ChatGPT. Vi anbefaler at bruge ChatGPT via OpenAI, da de har indbygget en række datahåndterings- og sikkerhedspolitikker. Det er bl.a. også derfor, at de stiller krav om login, samt to-faktor godkendelse.

Men ligesom enhver anden teknologi, vi benytter os af i dagligdagen, så skal man tænke sig om ved brugen af ChatGPT. ChatGPT og andre lignende sprogmodeller bliver bl.a. trænet med den data du leverer ind til den. Gør derfor eleverne bevidste om, at de ikke skal uploade personlige eller andre følsomme data i ChatGPT.

Vær derudover opmærksom på skolens lokale regler omkring GDPR og brugen af kunstig intelligens som fx ChatGPT. Snak med din dataansvarlige på skolen, om du må bruge ChatGPT i undervisningen eller ej.

 

Hvad er Gorilla Juice?

Gorilla Juice er en fiktiv virksomhed skabt af en visionær, men imaginær grundlægger, Dana Banana. Virksomheden har 50 medarbejdere ansat fordelt på 5 afdelinger. Virksomheden importerer frugter fra Uganda og producerer juicen på deres fabrik i Danmark, hvor det også kommer i emballage. Juicerne sælges i Danmark B2B og B2C gennem hjemmesiden.

Gorilla Juice er skabt som en fiktiv case af Videncenter for Digital Handel og alle materialer og produkter er fiktive, men kan bruges som læringsunivers for elever på erhvervsskolerne.