I denne introducerende øvelse bliver eleverne introduceret til de vigtigste begreber indenfor cirkulær økonomi og aktiverer den latente viden de har om emnet. Du kan bruge øvelsen selvstændigt eller som en del af læringsforløbet om Cirkulær økonomi. Øvelsen tager 5-10 minutter.

Formål

Eleverne introduceret til de vigtigste begreber indenfor cirkulær økonomi og aktiverer den latente viden de har om emnet.

Forberedelse

Download denne PDF med spørgsmål og klip dem ud, så der er et spørgsmål til hver deltager. Der er i alt 20 spørgsmål, så hvis der er flere elever kan du selv supplere med nogle eller printe flere kopier ud.

Øvelsen er en introduktion til begreber inden for cirkulær økonomi, som efterfølgende vil blive gennemgået i dette slide-deck om cirkulær økonomi.

 

Læringsmål
  • At kunne tilegne sig viden ved at stille spørgsmål og lytte
  • At kunne redegøre for det man tror
Tid

Vejledende tidsforbrug er 5-10 min.

Organisering
  • Del ét spørgsmål ud til hver elev/kursist.
  • Lad dem finde sammen 2 og 2.
  • De skal skiftes til at læse deres spørgsmål op for hinanden, hvorefter de svarer på modpartens spørgsmål.
  • Når de har svaret på begge spørgsmål rækker de hånden op og finder sammen med en ny makker.
  • Tag 3-4 runder.