I denne øvelse skal eleverne anvende deres viden om cirkulære forretningsmodeller til at placere de udvalgte virksomheder i den introducerede cirkulær økonomi model. Du kan bruge øvelsen selvstændigt eller som en del af læringsforløbet om cirkulær økonomi. Øvelsen tager mellem 30-45 minutter.

Hvor passer virksomhederne ind?

Teori og forberedelse

Cirkulær økonomi er vigtigt fordi vi kommer til at mangle ressourcer i fremtiden. Det kan du som underviser sætte fokus på gennem den introducerede scribble om bæredygtighed. Tag også gerne fat i World Oversshot day, som viser at jordens ressourcer bruges 1.7 gange hvert år. Det er en fordel, hvis du på forhånd har introduceret eleverne til cirkulær økonomi – brug gerne disse slides med noter.

Find flere materialer om Cirkulær økonomi hos Ellen MacArther bl.a. Sommerfuglemodellen

Praktisk:

Powerpoint + ark med virksomheder. Eleverne skal bruge mobiltelefoner eller computere til informationssøgning.

Læringsmål
  • At kunne anvende teorien om cirkulær økonomi
  • At kunne analysere virksomheders forretningsmodeller
  • Argumentere, analysere
Tid

Samlet 30 – 45 min

  • 15 minutter til instruktion, analyse på virksomhedens hjemmeside og diskussion i grupper
  • 15-30 minutter til opsamling
Organisering

Eleverne inddeles i par eller små grupper. Hver gruppe får udleveret en virksomhed. Print eventuelt arkene med de udvalgte virksomheder. Hver gruppe får en virksomhed, som de skal placere. Eleverne skal analysere virksomhedernes forretningsmodel ved at læse på hjemmesiden.