I denne øvelse får eleverne mulighed for at lege med et nyt begreb (her cirkulær økonomi) på en måde der sætter gang i deltagernes kreativitet og afprøver og udvider deres ordforråd. Du kan bruge øvelsen selvstændigt eller som en del af læringsforløbet om cirkulær økonomi. Øvelsen tager ca. 30 minutter.

Formål

Øvelsen har til formål at lege med et nyt begreb (her cirkulær økonomi) på en måde der sætter gang i deltagernes kreativitet og afprøver og udvider deres ordforråd. Sammen bliver de klogere, mens de træner kommunikation, vidensdeling og kreativitet. Øvelsen er god til at introducere nye emner og begreber.

Teori og forberedelse

Cirkulær økonomi er vigtigt fordi vi kommer til at mangle ressourcer i fremtiden. Det kan du som underviser sætte fokus på gennem den introducerede scribble om bæredygtighed. Tag også gerne fat i World Oversshot day, som viser at jordens ressourcer bruges 1.7 gange hvert år. Det er en fordel, hvis du på forhånd har introduceret eleverne til cirkulær økonomi – brug gerne disse slides med noter.

Find flere færdige slidedeck om bæredygtighed og cirkulær økonomi på videnscenterportalen.

Praktisk:

Legoklodser. Gerne en masse forskellige slags med alt fra hjul, døre, vinduer og tagstumper til de helt klassiske firkantede byggeklodser.

Læringsmål
  • At kunne beskrive og definere cirkulær økonomi
  • At kunne forklare og illustrere cirkulær økonomi
Tid

Vejledende tidsforbrug er 30 min:

  • 15 minutter til øvelse
  • 15 minutter til deling af løsninger og oplevelser
Organisering

Eleverne inddeles i små grupper á 3-4 elever. Hver gruppe får udleveret en portion forskellige legoklodser. Eleverne skal herefter bygge det, som de forstår ved cirkulær økonomi.