Øvelsen har til formål at invitere eleven ind i et rum (både det indre og det fælles) hvor der ikke findes facit og rigtige og forkerte svar. Dette for at fremme elevens evne til at stole på egen dømmekraft, italesætte egne oplevelser mere spontant og øge modet til at udtrykke hvad han/hun oplever. 

Formål

Øvelsen har til formål at invitere eleven ind i et rum (både det indre og det fælles) hvor der ikke findes facit og rigtige og forkerte svar. Dette for at fremme elevens evne til at stole på egen dømmekraft, italesætte egne oplevelser mere spontant og øge modet til at udtrykke hvad han/hun oplever.

En bæredygtig omstilling fordrer at vi alle styrkes i evnen til at være nysgerrige på hvad fremtiden kalder på, fremfor hvad fortiden har lært os.

Teori og forberedelse

Vi har brug for vores intuitive og emotionelle intelligens for i fællesskab at kunne finde frem til de bæredygtige løsninger. Se mere om personlige kompetencer til grøn omstilling her: https://www.innerdevelopmentgoals.org/framework. Læs skill. no 1 (Being – Relationship to Self)

Praktisk:

Pladsen i rummet afgør om man kan lave en linje / cirkel. Del evt. ud i grupper hvis ikke der er plads til en stor. Men lad alle høre alle, dvs. en facilitering i et rum.

Læringsmål
  • At eleven opnår erfaringsbaseret forståelse omkring hvordan det føles at stå på linje og i en cirkel.
  • At eleven kan formulere deres oplevelse af forskellene
Tid

Vejledende tidsforbrug er 10 min.

Sådan sætter du opgaven i gang

Bed eleverne om at stille sig i en lige linje, stil nysgerrige og åbne spørgsmål omkring hvordan det føles at stå på linje. Skift derefter til en cirkel og spørg nysgerrigt ind til hvordan det nu føles. Er der en forskel? Hvad kan du bedst lide?  Appellér til følelserne og mindre til forståelse.