Fremtidens købmandskab er cirkulært og bruger alle ressourcer. I den cirkulære økonomi handler det om at få ressourcer til at cirkulere og erstatte udvinding af nye materialer. I dette forløb kommer I på en læringsrejse fra lineær til cirkulær økonomi med en blanding af øvelser og oplæg.

Formål med forløbet

I dette forløb stifter eleverne bekendtskab med nogle af de mest udbredte teorier og værktøjer indenfor cirkulær økonomi. Med EU’s grønne pagt er cirkulær økonomi blevet skrevet helt ind i kernen af EU’s vækststrategi. Ord som affald og spild er yt og alt ses som ressourcer, som skal kunne cirkuleres igen og igen. Denne rejse kræver et helt nyt mindset hos virksomhederne og dermed hos eleverne.  

Fag og niveau

Anbefalinger til fag 

Cirkulær økonomi kan trækkes ind i både Afsætning, Virksomhedsøkonomi og Erhvervsfag 2.

Specifikt retter forløbet sig imod følgende målpinde i Erhvervsfag 2: Samfund og Sundhed:  

 • Deltage i dialog om egen rolle i og indflydelse i samfundet 
 • Gengive enkle og overskuelige eksempler om sammenspil mellem samfundsudviklingen og udviklingen i virksomhederne med inddragelse af sundheds- og miljømæssige aspekter.  

Specifikt retter forløbet sig til til Afsætning C: Virksomhedsforståelse

 • Redegøre for en virksomheds koncept og distributionskæde samt business to business (B2B) marked

Niveau

Forløbet er introducerende og giver eleverne kendskab til klima- og miljøproblematikkerne i køb- og-smid-væk kulturen og viser et alternativ i cirkulær økonomi. Der introduceres flere forskellige virksomheder i materialet, som alle arbejder med cirkulær økonomi.   

Forudsætninger hos elever/underviser

Underviseren skal sætte sig ind i det faglige stof om cirkulær økonomi og tjekke de vejledende løsninger. 

Som baggrundsstof kan det anbefales at få Sommerfuglemodellen forklaret hos Ellen MacArther Foundation. Ligesom denne artikel fra Dansk Industri introducerer cirkulær økonomi, forskellige forretningsmodeller samt potentialet for Danmark.  

Helt grundlæggende introduktion til bæredygtighed og nødvendigheden af at virksomhederne omstiller sig kan vores elevrettede og introducerede scribble om bæredygtighed anbefales. 

Forberedelse inden forløbet
 • Der skal printes materialer til vidensrejse øvelsen.  
 • Øvelsen med nye grønne forretningsmodeller kan printes og deles ud, men kan også køres online.  
Undervisningsmetode
 • Klasserums-undervisning med oplæg med fælles opgaver og øvelser samt gruppeopgaver 
 • Fælles opsamling i plenum 
Hvad består forløbet af?
 1. Vidensrejse om cirkulær økonomi – 10 min. (elevaktivitet)
 2. Introducerende oplæg om cirkulær økonomi (oplæg fra underviser)
 3. Mini-øvelse: Fra lineær til cirkulær – 5-10 min. (elevaktivitet)
 4. Øvelse: Byg Cirkulær økonomi i Lego – 30 min. (elevaktivitet)
 5. Øvelse: Placér virksomheder i “Sommerfuglemodellen” – 30-45 min. (elevaktivitet)
Antal lektioner og forslag til lektionsplan

Estimeret tid til hele forløbet: 2 – 3 lektioner

Forslag til lektionsplan: