Vi vil gerne skabe et læringsfællesskab for undervisere i krydsfeltet mellem digital handel og kunstig intelligens. Vi har ikke alle svarene (for det går så hurtigt!), så derfor vil vi invitere jer til at byde ind med viden. Vi skaber platformen - sammen skaber vi viden.

Hvad går netværket ud på?

Vi vil gerne skabe et læringsfællesskab for undervisere i krydsfeltet mellem digital handel og kunstig intelligens. 

 • Fokus for netværket: Anvendelse af AI i digitale handelsvirksomheder
 • For hvem: Erhvervsskoleundervisere med merkantilt fokus. Vi forventer, at du deltager aktivt og har lyst til at bidrage med viden.
 • Hvordan: Online møder med 1-2 måneders mellemrum
 • Tilmelding: Når du tilmelder dig netværket, vil du løbende få invitationer til online møder, som du aktivt skal tilmelde dig fra gang til gang.

Rammer for møderne

Til hvert møde sætter vi en ramme, der indeholder følgende:
 • De virkelige eksempler
 • Eksempler på hvordan man kan trække AI ind i undervisningen
 • Værktøjsgennemgang
 • Kritiske vinkler
Vi forventer at “crowdsource” viden fra eksperter, virksomheder, undervisere og elever. Når du tilmelder dig netværket har du mulighed for at byde ind med ideer og mulige oplægsholdere.

Tidligere møder

Netværksmøde #1 - 17. maj 2023

Agenda

 • Velkomst og introduktion til læringsnetværket
 • Hvordan kan AI komme til at påvirke vores arbejde og vores elevers arbejde? Og hvad kræver det af kompetencer?
  Lars Henrik Larsen, Videncenter for Digital Handel
 • Hvordan kan man trække AI ind i undervisningen på hovedforløb?
  Tina Schrøder, underviser på Aalborg Handelsskole 
 • Hvordan anvender Danbeauty AI til bl.a. produkttekster og lageroptimering?
  Simon Johannes Mosegaard, elev hos Danbeauty

Materialer fra mødet

Er du ikke underviser, men stadig nysgerrig?

Dette netværk er tiltænkt erhvervsskoleundervisere og vi ønsker at skabe et fortroligt læringsrum for denne gruppe. Er du virksomhed eller kommer med en anden baggrund, så kontakt os. Vi vil gerne sikre bedst mulig videndeling og måske er der mulighed for samarbejde.

Janne Gaye

Har du spørgsmål?

Janne Gaye