83% af danske virksomheder køber ind via online indkøbskanaler og en fjerdedel fravælger leverandører, de ikke kan handle med online. Der er ikke nogen tvivl om at online salgskanaler er forretningskritiske for B2B virksomheder. I dette webinar kigger vi nærmere på den professionelle indkøbers adfærd på baggrund af Dansk Industris seneste B2B e-commerce analyse.