Må du skrive "bæredygtig" på din hjemmeside?

Må du kalde dit produkt for bæredygtigt? Eller skrive at din emballage er "klimavenlig"? Bæredygtighed er kommet i fokus - også i markedsføringen. Men med de grønne ord følger også et ansvar. 

Det øgede fokus på- og brug af grøn markedsføring har resulteret i et stigende antal klager hos Forbrugerombudsmanden over såkaldt “Greenwashing”. Forbrugerombudsmanden fik derfor i finansloven for 2022 bevilliget 7 mio. kr. årligt fra 2022-2025 for at imødegå det øgede behov for fokus på netop sager om “Greenwashing”.

Kvikguide til miljømarkedsføring

For at hjælpe virksomhederne har Forbrugerombudsmanden udgivet en “Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring” – den er på 12 sider og giver en grundlæggende forståelse for, hvad du skal være opmærksom på ift. grøn markedsføring.

Forbrugerombudsmanden: “Lad være med at kalde din produkter bæredygtige”

“Forbrugerombudsmanden har ved flere lejligheder sagt, at man skal lade være med at kalde sine produkter bæredygtige. Produkterne vil blive vurderet ud af fra et helhedsindtryk, og det er rigtig svært at dokumentere, at et produkt er bæredygtigt,” siger Vibeke Myrtue Jensen, politisk rådgiver hos Forbrugerrådet Tænk (kilde: Samvirke).

Strenge krav til dokumentation

Det er særligt, hvis virksomheder anvender generelle miljøudsagn som for eksempel ”miljøvenlig”, ”miljørigtig”, ”grøn” eller ”klimavenlig” at de skal være opmærksomme på nogle meget strenge krav. De kan blive opfattet af forbrugerne som udtryk for, at produktet ikke har en negativ indvirkning på miljøet/klimaet og da al produktion påvirker miljøet/klimaet, er det derfor som udgangspunkt vildledende at bruge denne type udsagn i markedsføringen. (Kilde: Forbrugerombudsmandens kvikguide til miljømarkedsføring)