Tirsdag d. 2. november vedtog partierne bag finansloven for 2021 en aftale, der fastsætter rammer for udmøntning af 200 millioner kroner til uddannelsesindsatser inden for grøn omstilling. Det betyder bl.a. at der bliver afsat i alt 54 millioner kroner til ni videncentres arbejde med at udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb og materialer med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling.

Det er et meget markant skulderklap til videncentrene, at vi nu får mulighed for at fokusere endnu mere på den største globale udfordring, der findes.
Lars Henrik Larsen
Videncenterchef / Videncenter for Digital Handel

Den nye aftale fastsætter rammer for udmøntning for samlet set 200 millioner kroner til uddannelsesindsatser inden for grøn omstilling. Partierne enige om at tydeliggøre vigtigheden af erhvervsuddannelsernes bidrag til den grønne omstilling ved at indskrive øget bæredygtighed og grøn omstilling som perspektiver i formålsparagraffen for erhvervsuddannelserne ved førstkommende lovgivningsmæssige lejlighed.

Af de i alt 200 millioner kroner, er der afsat i alt 54 millioner kroner til ni videncentres arbejde med at udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb og materialer med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling med henblik på bred anvendelse i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Derudover skal videnscentrene bistå med kompetenceudvikling inden for bæredygtighed og grøn omstilling af undervisere på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Bæredygtighed som centralt element i undervisningen

I Videncenter for Digital Handel er vi stolte og glade for at være blandt de ni videncentre, der skal bidrage til at sætte mere fokus på bæredygtighed: “Med dette bidrag vil vi i langt højere grad være i stand at gøre grøn omstilling og bæredygtighed til et centralt og basalt element i undervisningen i samarbejde med erhvervsskolerne og dansk erhvervsliv. Det skal helst ende med, at de elever, som kommer ud af erhvervsskolerne bliver et endnu større aktiv i kampen for et bedre klima. Og i samme ombæring får de også større værdi for danske virksomheder og det danske samfund,” siger videncenterchef, Lars Henrik Larsen.

Midlerne vil bl.a. blive brugt til at udarbejde nye undervisningsforløb med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling og til at sikre kompetenceudvikling af undervisere på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne.

Den grønne omstilling er en forudsætning for at indfri Danmarks tårnhøje klimaambitioner og her står mange af vores erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser helt centralt. Jeg er derfor glad for, at vi har lavet en aftale, der kan være med til at understøtte arbejdet ude på institutionerne, og som understreger vigtigheden af erhvervsuddannelsernes bidrag til den grønne omstilling.
Pernille Rosenkrantz-Theil
Børne- og undervisningsminister
Lars Henrik Larsen

Har du spørgsmål?

Lars Henrik Larsen
Videncenterchef