I foråret 2020 har Uddannelsesnævnet haft nye fag og nye målpinde i høring til hovedforløbene Handel og Detail. I de nye målpinde, der vil blive implementeret til august 2020, er der en tydelig orientering mod digital handel. Vi giver dig her et overblik ændringerne.

I Videncenter for Digital Handel har vi kigget nærmere på de nye uddannelsesordninger for at sikre, at vi også kan levere relevant information og undervisningsmateriale fremadrettet. På tværs af hovedforløbene Handel og Detail ser vi en tydelig orientering imod mere digital handel.

Mere digital handel på tværs af hovedforløb

Med de nye uddannelsesordninger er det ikke kun elever, der har valgt specialet Digital handel, som skal arbejde med online kundeloyalitet, digital kundeservice og content marketing. Elever på detail- og handelsuddannelsen vil nu også få mere viden om online handel med sig i løbet af deres skoleophold.

Med de nye ordninger ser vi i højere grad en sammensmeltning af det fysiske og digitale salg, hvilket også afspejler kundernes adfærd i virkeligheden. Ingen tvivl om, at eleverne bliver mere værdifulde og relevante for virksomhederne med denne opdatering.
Lars Henrik Larsen
Videncenterchef / Videncenter for Digital Handel

Særligt ser vi ændringer på følgende områder:

 • Hovedforløb Detail – faget Salgsassistent del 1 under emnerne “Koncept”, “Salg” og “Drift”.
 • Hovedforløb Handel – faget Salgsanalyse med tilføjelser om digitale salgskanaler.
 • 3 nye valgfag til Hovedforløb Detail: “E-commerce drift”, “Online kundeadfærd og butiksindretning” og “SoMe salg og kundedialog”

Nedenfor kan du se en uddybende forklaring på de ændringer, der peger mod mere digital handel.

Den endelige version af uddannelsesordningen vil kunne hentes på www.eud.uddannelsesadministration.dk, når Børne- og Undervisningsministeriet har færdigbehandlet udkastet.

 

Eksisterende fag – nye digitale målpinde

Salgassistent del 1 - emnet Koncept (Hovedforløb Detail)

Emnet “Koncept” har fået tilføjet hele 5 målpinde, hvoraf online butik nu er et parameter, eleverne skal forholde sig til. Multichannel og omnichannel er med som koncepter, og e-handelsløsninger skal bruges til understøtte butikkens mål.

De konkrete målpinde er:

 • 2. Eleven kender til konceptopbygning online og i butik i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler, herunder vægtning af salgsfremmende parametre.
 • 4. Eleven kender til sammenhængen mellem koncept, organisation og arbejdsopgaver i butikken og online.
 • 6. Eleven kender til forskellige digitale salgs- og forretningskoncepter, herunder omnichannel og multichannel strategi.
 • 7. Eleven har kendskab til e-handelsløsninger- og koncepter, som understøtter butikkens mål.
 • 8. Eleven har kendskab til, hvilke tiltag, der skaber øget kundeloyalitet online og i butik.
Salgassistent del 1 - emnet Salg (Hovedforløb Detail)

Emnet “Salg” er blevet udvidet og indeholder nu flere nye målpinde, hvor digital dialog i form af både salg til og kundeservice overfor kunderne nu får en del opmærksomhed. Kendskab til kommunikation og salg på sociale medier er nu også noget eleverne skal forholde sig til sammen med bl.a. salgsoptimering og mersalg online.

De konkrete målpinde er:

 • 11. Eleven behersker metoder til personligt salg og kundeservice både digitalt og analogt.
 • 15. Eleven kan anvende metoder og digitale værktøjer til varepræsentation og salgsfremmende vareplacering, herunder events og kampagner.
 • 18. Eleven kan anvende viden om samfundsmæssige forhold og trends, der påvirker kundernes købsadfærd og købsmotiver til salgsoptimering og mersalg både online og i butikken.
 • 21. Eleven har kendskab til forskellige sociale medier som salgskanal og effektiv kommunikation på digitale platforme.
Salgsassistent del 1 - emnet Drift (Hovedforløb Detail)

Derudover ligger disse tre målpinde under emnet “Drift”, som nu også har en digital, online profil:

 • 30. Eleven kan anvende metoder og digitale værktøjer til varebestilling og disponering.
 • 39. Eleven kan udvikle og planlægge events og kampagner i forhold til butikkens profil online og i butikken.
 • 44. Eleven kender metoder til intern opfølgning på markedsføringsindsatsen, online og i butikken.
Salgsanalyse (Hovedforløb Handel)

På handelsassistenten er der også sket ændringer i det 3 ugers fag “Salgsanalyse”. Her kan vi se, at der er større fokus på både digital købsadfærd og digitale salgskanaler med mange målpinde, der nu tager udgangspunkt heri.

De konkrete målpinde er:

 • 1. Eleven kan afdække kundernes købsadfærd.
 • 2. Eleven kender forskellige salgskanaler, såvel analoge og digitale.
 • 3. Eleven kan vurdere relevante salgskanaler i forhold til forskellige kundesegmenter.
 • 20. Eleven kan vurdere den grundlæggende købsadfærd på henholdsvis B2B- og B2C -markedet i både fysiske og digitale salgskanaler.
 • 21.Eleven kan vurdere styrker og udfordringer ved virksomhedens fysiske og/eller digitale salgskanaler.
 • 22. Eleven kan vurdere vigtigheden af forskellige typer af kundeservices i virksomhedens fysiske og/eller digitale salgskanaler.

3 nye valgfag til Hovedforløb Detail

Ud over nye målpinde i eksisterende fag, er der nu mulighed for at arbejde meget specifikt med digital handel i tre nye valgfag til Hovedforløb Detail.

E-commerce drift (1 uge - Avanceret)

Dette nye fag trækker fine tråde fra det obligatoriske fag “E-commerce drift og kundeservice” fra hovedforløbsspecialet Digital handel.

Det er dog ikke kun drift i form af arbejde i CMS, lave søgemaskineoptimering, håndtere ordrer, og lave digital konverteringsoptimering eleverne skal lære, men der er også fokus på den digitale dialog, serviceydelser og professionel kommunikation med de kunder, eleven ikke møder ansigt til ansigt.

De konkrete målpinde er:

 1. Eleven kan identificere forskellige digitale salgskanalers funktion.
 2. Eleven har kendskab til processen ved oprettelse og opdatering af produkter på virksomhedens digitale platform med henblik på søgemaskineoptimering, bl.a. ved brug afCMS (content management system) og/ eller PIM (product information management) systemer.
 3. Eleven har kendskab til retningslinjer og best practice for kommerciel drift af e-handelsløsning og dertilhørende kundeservice.
 4. Eleven kan vurdere håndteringen af ordreforsendelser, returneringer og kundeklager med henblik på optimering af salg og kundeservice.
 5. Eleven har kendskab til betydningen af at kunne kommunikere professionelt på digitale platforme.
 6. Eleven kan vurdere vigtigheden af forskellige typer kundeservices i virksomhedens digitale forretningsmodel.
 7. Eleven kan indarbejde serviceydelser fra den analoge butik til onlinebutikken og omvendt.
 8. Eleven har kendskab til metoder til mersalg og after sale online.
 9. Eleven har kendskab til forskellige testmuligheder i forhold til konverteringsoptimering.
 10. Eleven kan anvende værktøjer til søgemaskineoptimering.
 11. Eleven har kendskab til gældende love og regler for samhandel online.
 12. Eleven kan orientere kunden om dennes rettigheder og sikkerhed ved besøg og køb i onlinebutikken, herunder fortrydelses- og reklamationsret, persondatabeskyttelse samt salgs- leverings- og betalingsbetingelser.
 13. Eleven kan anvende relevante økonomiske nøgletal for onlinebutikken til løbende kontrol og opfølgning, herunder opfølgning på handlingsplaner, der sikrer optimering af butikkens indtjening, rettidig varedisponering og sortimentssammensætning.
 14. Eleven har kendskab til digitale trends indenfor drift og kundeservice.
Online kundeadfærd og butiksoptimering (1 uge - Avanceret)

I dette fag er der fokus på at få eleverne til at arbejde databaseret med kundeadfærd i stedet for mavefornemmelser. Det kræver, at man ved, hvordan der samles data ind, og hvordan disse behandles. Og i sidste ende også hvordan denne viden bruges til at optimere butikken og webshoppen i forhold til kundens rejse mod et køb. Vi ser her tråde til fagene “Digital købsadfærd” og “Dataanalyse”, som er obligatoriske fag på specialet Digital handel.

De konkrete målpinde er:

 1. Eleven har kendskab til, hvordan man opsætter og aflæser KPI’er for kundeadfærd.
 2. Eleven kan indsamle, rense og bearbejde transaktionsdata fra butikkens datawarehouse.
 3. Eleven kan fastlægge og beskrive navigationsmønstre for kundernes og de besøgendes spor i onlinebutikken.
 4. Eleven har kendskab til relevante dataanalyseprogrammer med henblik på optimering af kunderejsen.
 5. Eleven har kendskab til, hvordan købsadfærden kan påvirkes ud fra forskellige parametre, herunder kundens aktuelle situation, omgivelser og ressourcer samt produktets karakter.
 6. Eleven kan anvende viden om customer journey til at påvirke kundeadfærd online og i butik.
 7. Eleven kan anvende digitale trends og tendenser til at påvirke kundernes købsadfærd online og i butik.
 8. Eleven kan vurdere, hvordan funktioner på virksomhedens digitale platform påvirker kundens adfærd.
 9. Eleven behersker teknikker, der øger onlinebutikkens brugervenlighed og konvertering.
 10. Eleven kan med udgangspunkt i data analysere, prioritere og optimere, hvordan virksomheden kan påvirke kundens digitale og analoge konktaktpunkter før, under og efter et salg.
SoMe salg og kundedialog (1 uge – Avanceret)

I dette fag handler det om salg og markedsføring på de sociale medier. Eleverne skal arbejde med kpi’er, planlægning af indhold, opfølgning, lovgivning, og kommunikation på de sociale medier i form af bl.a. content marketing. Og så lærer eleverne selv at udvikle og lægge indhold op på de forskellige medieplatforme.

De konkrete målpinde er:

 1. Eleven kan anvende forskellige sociale medier til salg og markedsføring af butikkens produkter.
 2. Eleven kender internationale og nationale trends inden for digital kommunikation, herunder udviklingen af funktioner på og anvendelse af SoMe platforme.
 3. Eleven kender forskellige kommunikationsmodeller samt best practice til SoMe dialog med kunderne.
 4. Eleven har kendskab til content marketing, og i særlig grad produktionen af content i forhold til kommunikation på sociale medier.
 5. Eleven kender lovgivning i forbindelse med salg og markedsføring på sociale medier, herunder rettigheder for brug/ deling af video- og billedmateriale samt konkurrence- og markedsføringsregler.
 6. Eleven kan opstille forudsætninger og mål for en vellykket SoMe strategi med sammenhæng til butikkens koncept og øvrige kommunikation.
 7. Eleven kan lave en handlingsplan for og skabe indhold til butikkens SoMe platforme.
 8. Eleven kan anvende metoder til intern opfølgning af butikkens salgs- og markedsføringsaktiviteter på de sociale medier.

 

Vi går i gang med at udvikle materiale

I Videncentret glæder vi os over, at detail og handels-specialerne nu i højere grad også integrerer digitale læringselementer, da det er et afgørende konkurrenceparameter for virksomheder nu og i fremtiden. Vi ser frem til at komme i gang med at arbejde med disse nye fag og målpinde, og vi har allerede indkaldt undervisere hen over efteråret til udvikling af forløb hertil.

Efter planen vil vi udvikle undervisningsforløb til de nye målpinde i hhv. Koncept, Salg, Drift og Salgsanalyse. Også de tre nye fag vil der blive udviklet forløb til, som vil være længere men dog stadig med mulighed for at plukke i dem.

Vil du gerne holdes opdateret?

Vi offentliggør løbende nye undervisningsforløb på denne side.

Vil du gerne sikre dig, at du får besked, så husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Gitte Bækmark

Har du spørgsmål?

Gitte Bækmark