Inden for digital handel går udviklingen så hurtigt, at lærebøgerne er forældede næsten før blækket er tørt. For første gang er 15 erhvervsskoler gået sammen om at udvikle materiale til en ny uddannelse, nemlig et speciale i digital handel. Nu er de første elever snart færdigudlærte - og der er brug for dem.

Tilbage i 2018 besluttede det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser at styrke indsatsen omkring uddannelsen af medarbejdere med kompetencer inden for digital handel. Videncenter for Digital Handel var tovholder på udviklingen af uddannelsen i samarbejde med 15 erhvervsskoler fra hele landet.

En grundbog i digital handel – til frit brug for alle

Videncenter for Digital Handel skabte sammen med eksperter fra erhvervslivet og uddannelsesansvarlige fra erhvervsskolerne rammerne for de forskellige fag på den nye uddannelse.

Herefter gik benarbejdet i gang og en række udvalgte undervisere fra forskellige skoler blev sat sammen på workshops for at blive kompetenceudviklet og høre oplæg fra erhervseksperter. Denne nye viden kombineret med undervisernes faglighed og didaktiske kompetencer dannede grundlag for at udvikle undervisningsmateriale til de forskellige fag.

Når et fag blev færdiggjort, blev materialet gjort tilgængeligt for alle undervisere i hele landet på den fælles videndeling-portal, Videnscenterportalen. På den måde er der blevet skabt en slags “grundbog i digital handel”, som har gjort det muligt for selv mindre skoler at komme i gang med det meget omfangsrige og omskiftelige område som digital handel er.

Det er første gang, at indhold til en uddannelse på denne måde er blevet til som et samarbejde mellem så mange erhvervsskoler.

Undervisere samarbejder på tværs af skoler

Stine Gottfred Jeppesen er underviser på Tietgen og var med til at udvikle nogle af de første fag til uddannelsen. Hun forklarer, hvorfor det har været afgørende at sidde sammen flere undervisere: “Vi skulle lave en større opgave og den havde vi aldrig fået skrevet, hvis vi havde siddet alene med den, fordi den trækker ind i alle fagområderne.”

De bedste ting sker, når vi laver dem sammen.
Stine Gottfred Jeppesen
Underviser / Tietgen

 

“Det går så stærkt inden for det emne, vi arbejder med, og derfor bliver vi nødt til alle sammen at være skarpe og alle sammen have den nyeste viden,” siger Stine om at arbejde med digital handel som underviser.

Undervisere fra forskellige skoler mødes for at udvikle undervisningsmateriale

350+ timers undervisningsmateriale

Resultatet af samarbejdet mellem skolerne er bl.a., at der nu ligger over 350 timers forløb online tilknyttet den nye uddannelse. Det er forløb, som bl.a. omhandler dataanalyse, logistik og digital markedsføring og som kan bruges som de er eller tilpasses af den enkelte underviser.

Og udover konkret fagligt undervisningsmateriale, er der også sket en udveksling af viden underviserne imellem.

“Når de arbejder sammen på tværs videndeler de ikke kun om det faglige indhold, men også om andre ting: Opbygning af materialer, hvilke bøger bruger de i undervisningen, hvordan afvikles fagprøver etc.,” siger Gitte Bækmark, pædagogisk konsulent hos Videncenter for Digital Handel.

Et eksempel på én af de opgaver, som er blevet udviklet til specialet kan ses i videoen nedenfor. Her er eleverne blevet stillet opgaven: “Hvordan fungerer Googles søgemaskine?”

De første e-handelskøbmænd er snart udlært

Knap 2 år efter at uddannelsen blev godkendt, er de første e-handelskøbmænd snart på vej ud i verden klædt på med den nyeste viden om digital markedsføring, digital kundeservice, omnichannel og customer journey plus meget mere.

Én af dem er Mikkel Kierkegaard fra butikken Munk Store i Holstebro, som både har en fysisk tøjbutik og sælger online.

Med min uddannelse kan jeg blive her og udvikle butikken eller jeg kan komme i en konsulentvirksomhed eller et bureau, der laver markedsføring. Man har sindssygt mange jobmuligheder og der er efterspørgsel på det.
Mikkel Kierkegaard
Digital handelselev / Munk Store

Der bliver brug for flere digitale købmænd

I 2019 brugte danskerne 146 mio. kr. på at handle på nettet. En stigning på 13% fra året før (Kilde: FDIHs e-handelsanalyse 2019).

Og der er brug for de digitale medarbejdere ifølge bl.a. Foreningen for Dansk Internethandel.

Vi ved, at mange virksomheder leder med lys og lygte efter flere medarbejdere med digitale kvalifikationer, og med den forventelige vækst i e-handlen bliver efterspørgslen ikke mindre. Derfor er det rigtig positivt, at endnu en e-handelsuddannelse ser dagens lys.
Niels Ralund
Adm. direktør / FDIH

Med en nedlukning af det danske samfund under Corona, har det sat endnu mere skub i den digitale omstilling hos en lang række butikker: “Det handlede faktisk om liv eller død for lokalbutikkerne. For mange af dem lever af gadekunder og har ikke opbygget en online handelsplatform ligesom de store handelsmastrodonter som eksempelvis Amazon”, siger Jan Mejlkjær til FDIH.

Jan Mejlkjær har sammen med Casper Husted stiftet handelsplatformen vielskervoresby.dk, hvor lokale butikker får mulighed for at sælge deres varer online.

Om Digital Handel-specialet

Digital Handel er en 2-årig erhvervsuddannelse, hvor størstedelen af uddannelsestiden foregår ude i en virksomhed. Når eleven er på skolebænken, får de undervisning i al den nyeste viden om bl.a. content marketing, e-commerce og customer journey. Uddannelsen er kommet til verden på baggrund efterspørgsel fra erhvervslivet og tilbydes på skoler overalt i landet.

Både virksomheder med en ren online tilstedeværelse og virksomheder med både fysisk og online salg kan tage elever fra udddannelsen.  Firtal Group, B&O, Fitnessgruppen, Bog & idé og Sinnerup er nogle af de virksomheder, der har valgt at få elever fra den nye uddannelse.

Janne Gaye

Har du spørgsmål?

Janne Gaye