D. 28. april besluttede aftalekredsen bag erhvervsuddannelserne at forlænge Videncenter for Digital Handels finansiering til og med 2024.

Videncenter for digital handel kom oprindelig til verden i oktober 2017 sammen med 8 andre videncentre som en del af erhvervsuddannelsesreformen. I første omgang var der afsat midler indtil udgangen af 2020.

9 videncentre får finansiering til og med 2024

I løbet af 2019 har Rambøll lavet en evaluering af de 9 videncentre, som afdækker deres foreløbige resultater set i forhold til de nationale målsætninger.

Det er bl.a. denne evaluering der ligger til grund for aftalekredsens beslutning om at forlænge finansieringen af i alt 9 videncentre tilknyttet erhvervsuddannelserne til og med 2024.

Hvad siger I om Videncenter for Digital Handel?

I evalueringen er en lang række undervisere blevet spurgt om bl.a. kendskab og brug af videncenterets materialer.

Kendskabsgrad er en væsentlig forudsætning for effekten af videncentrene:

Kendskabsgrad blandt adspurgte undervisere

Med en kendskabsgrad på 53% til Videncenter for Digital Handel, er der fortsat et stykke arbejde med at udbrede viden. Men vi er godt i gang – godt hjulpet på vej af den indsats som ledere, undervisere og ambassadører på skolerne gør for at sprede budskabet.

En overvejende del af underviserne mener, at videnscentret i høj eller meget høj grad bidrager til at styrke det faglige niveau.
Uddrag af evalueringsrapport fra Rambøll

Af dem der kender og benytter Videncenter for Digital Handel fremhæver både elever og undervisere vigtigheden af videncentret, når det drejer sig om at være opdateret med den nyeste viden, og dermed også som katalysator for at øge motivationen i undervisningen.

Underviserne beskriver samtidig, at kvaliteten af uddannelserne er blevet øget med videncentrets ankomst, hvilket yderligere bekræftes af, at 56 % peger på, at videncentret bidrager til at styrke kvaliteten af nye undervisningsforløb.

Spejl af virkeligheden

Hos Videncenter for Digital Handel, er vi selvfølgelig meget glade for den beslutning der er blevet truffet og det giver nye muligheder for udvikling.

“Med videreførelsen betyder det, at vi kan begynde at arbejde mere langsigtet. Vi har fået mange erfaringer de første år og nu har vi muligheden for at kapitalisere på de erfaringer, så vi løbende kan udvikle bedre og bedre tilbud til underviserne. I sidste ende, vil vi gerne sikre at så mange som muligt føler sig trygge i forholdt til at undervise i digital handel,” siger Lars.

Digital handel er et komplekst og meget omskifteligt fagområde og det kan være en svær og tidskrævende øvelse for den enkelte underviser og skole at holde sig opdateret.

“Det er her vi kan gå ind og gøre en forskel,” siger Lars.

Udviklingen rykker sig hele tiden, og vi skal fungere som et spejl af den virkelighed.”

Der er behov for digitale medarbejdere i fremtiden

Ifølge en analyse lavet af FDIH (Foreningen for Dansk Internethandel) vurderer knap halvdelen (44%) af de digitale virksomheder i Danmark, at de mangler digitale kompetencer hos deres nuværende medarbejdere. Derudover har hver 5. virksomhed ifølge analysen måtte opgive at ansætte, fordi de ikke kunne finde en medarbejder med de rette kompetencer (kilde: FDIH).

“Det ville ikke være så bekymrende, hvis virksomhederne bare kunne ansætte personer med de rette evner, men desværre har hver femte virksomhed opgivet at ansætte nye medarbejdere, fordi kvalifikationerne mangler. Der er altså generel mangel på digitale medarbejdere, og det er bekymrende, for det er i høj grad de digitale virksomheder, som vi skal leve af nu og i fremtiden,” siger Niels Ralund, direktør i FDIH.

Arbejdet bliver aldrig afsluttet

Derfor er en prioritering af området så vigtig. En forlængelse på fire år til Videncenter for Digital Handel giver mulighed for mere langsigtet planlægning og for at sikre en forankring blandt alle landets erhvervsskoler.

Vores rolle ændrer sig ikke, men det, vi skal lave, ændrer sig hele tiden. Vi kan aldrig sige "job done", fordi der sker så meget udvikling inden for digital handel. Skolerne og underviserne vil løbende have behov for at lære nyt inden for dette område.
Lars Henrik Larsen
Videncenterchef / Videncenter for Digital Handel

Fremadrettet vil Videncenter for Digital Handel arbejde for at få endnu flere skoler, undervisere og elever til at blive nysgerrige og få lyst til at opdatere deres viden inden for digital handel.

En helt afgørende forudsætning for dette er det fortsatte samarbejde med de partnerskoler, der vælger at støtte op om videncenterets arbejde.

“Uden en tæt dialog med erhvervsskolerne, kan vi ikke udvikle relevante tilbud og vi kan ikke få vores viden ud og leve, der hvor det kan gøre en forskel. Vi har heldigvis et rigtigt godt samarbejde med en lang række skoler rundt omkring i landet og det vil vi fortsat prioritere rigtig højt, ligesom vi vil arbejde for at få endnu flere skoler med,” siger Lars.

 

Hos Videncenter for Digital Handel glæder vi os rigtig meget til det fortsatte arbejde!