Vilkår og privatlivspolitik

 

Når du benytter dig af CIU’s tilbud indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig. Formålet er at kunne levere de valgte ydelser til dig. Det sker fx ved brug af Videnscenterportalen, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller tilmelder dig en aktivitet fra CIU.

Eksempler: Fx gemmer vi dit navn, mail, stilling og skole, hvis du deltager i en Learning Factory for at kunne informere dig om datoer og indhold i kommende mødedage samt holde sparringsmøder online eller på din skole m.m. For at kunne sende dig relevante nyheder via vores nyhedsbrev gemmer vi dit navn og mailadresse, så længe du abonnerer på vores nyhedsbrev.

EU’s persondataforordning beskriver klare rammer for behandlingen af persondata.

 

DU HAR RET TIL

  • At få at vide, hvad vi har registreret om dig
  • At få rettet oplysninger, som er forkerte
  • At få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante

 

PERIODE FOR OPBEVARING

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Fx slettes dine oplysninger med det samme, hvis du afmelder dig vores nyhedsbrev. Ved deltagelse i vores aktiviteter som fx en Learning Factory vil vi gemme dine oplysninger indtil 31. december 2021 til to formål: At afvikle vores forløb og til en slutevaluering af CIU’s aktiviteter (se afsnittet vedrørende deltagelse i CIU’s aktiviteter).

 

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du kan gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at få rettet dine personoplysninger, hvis de er forkerte, eller du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Vi vil derefter slette eller rette forkerte personoplysninger eller personoplysninger, der blevet forældede siden indsamlingen.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, medmindre vi ikke kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for fortsat at kunne deltage i vores Learning Factories. Her er navn og mailadresse vigtig for at kunne levere vores ydelser til dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du skrive til CIU på post@ciuud.dk.

 


VEDRØRENDE DELTAGELSE I CIU’S AKTIVTITER

Ved at deltage i CIU’s aktiviteter er du indforstået med, at Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne (CIU) må gemme dine kontaktoplysninger (navn, mail, stilling og skole) indtil 31. december 2021. Formålet er kunne levere vores ydelser til dig samt til at sende dig et spørgeskema på mail, der skal bruges i en slutevaluering af CIU’s aktiviteter. Besvarelsen er frivillig og anonym.

Når du deltager i vores aktiviteter, er du også indforstået med, at CIU er forpligtiget til at videregive dine oplysninger til Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). EVA er ekstern evaluator og er ansvarlig for at lave en midtvejs- og slutevaluering af CIU’s aktiviteter. Vi videregiver data fra det anonyme spørgeskema og personhenførbare oplysninger i form af navn, mail, stilling og skole, så EVA kan kontakte deltagere på mail angående en kvalitativ undersøgelse af CIU’s aktiviteter. Deltagelse er frivilligt.

 

SIKKERHED

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

SPØRGSMÅL?
Tietgen er værtskole for CIU, og dem kan du kontakte vedr. persondata-spørgsmål på mailadressen: gdpr@tietgen.dk

 

KLAGE
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på:

Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Senest opdateret den 19. maj 2020.