Forskning

Hvordan anvender erhvervsskolelærere it i undervisningen? Rapport fra Syddansk Universitet giver indblik i læreres konkrete erfaringer med og tilgange til it i undervisningen.

Alt drejer sig om it:
Erhvervsskolelæreres tilgang til it

Forskningsrapporten Alt drejer sig om it. Erhvervsskolelæreres tilgang til it (2020) fra Syddansk Universitet giver indblik i læreres konkrete erfaringer med og tilgange til it i undervisningen og omfatter både en generel vidensopsamling om erhvervsuddannelsernes arbejde med pædagogisk digitalisering og en empirisk funderet interviewundersøgelse af erhvervsskolelæreres brug af og holdning til it i deres praksis.

Rapporten giver et nuanceret billede af de udfordringer og muligheder, der er i anvendelsen af it i undervisningen, og er dermed et godt redskab til at lokalisere, hvad der med fordel kan arbejdes med fremover for at styrke den digitale indsats i undervisningen på erhvervsskolerne, der giver udslag i elevernes læring.

Bag rapporten 

Rapporten er initieret af samarbejdet mellem CIU og Syddansk Universitet i forhold til at støtte CIU’s opgave med at ”indsamle, analysere og udbrede eksisterende viden om brug af it i undervisning på erhvervsuddannelsen og – ikke mindst – være med til at udvikle ny viden på området.

Rapporten er udarbejdet af lektor Jens Jørgen Hansen og forskningsassistent Amina Sabah Karim fra SDU og udgivet i 2020.

5 fokuspunkter fra rapporten – kort fortalt

Der er desuden lavet 5 formidlingsartikler på baggrund af rapporten, der hver beskriver et didaktisk scenarie. Et didaktisk scenarie er udtryk for en lærers tilgang til undervisning: Hvad er god undervisning, hvad er vigtige måder at lære på, hvilke metoder skal bruges, og hvordan kan teknologier understøtte undervisningen? Du kan læse de 5 artikler her, der har fokus på:

Gå tilbage til katalogforsiden her.