Erhvervsrettet USF-forløb gennem interaktive 3D-undervisningsmaterialer

Tietgenskolen eud og eux har igennem nogle år arbejdet med at udvikle nye undervisningsforløb i de uddannelsesspecifikke fag (USF) detail og handel. De nye forløb skal gøre USF-fagene mere praksisnære og erhvervsrettede for eleverne gennem brug af virtuelle 3D-butikker. Dermed får eleverne bedre indblik i at arbejde som henholdsvis detail og handelselev og kan bedre indfri kompetencemålene i fagene. 3D-materialerne er en del af projektet ”Erhvervsrettet USF-forløb gennem interaktive 3D-undervisningsmaterialer”, som Tietgenskolen har fået midler til igennem puljen til udvikling af digitale og interaktive undervisningsmaterialer til erhvervsuddannelserne fra STUK.

Besøg en af projektets 3D-butikker herunder.

Udfordring og formål

På Tietgenskolen eud og eux har man efter indførelsen af USF-fagene konstateret, at fagene ikke fungerer så praksisnært og erhvervsrettet som ønsket. Det skyldes for det første, at flere af eleverne skal opnå USF-kompetencer på forholdsvis kort tid. For det andet at eksisterende undervisningsmateriale (i-bøger) ikke giver elever mulighed for at opnå dybde nok i deres opgaver, og derfor står de svagt til eksamen. Ydermere er opgaverne ens konstrueret, så alle elever skal være iværksættere, dvs. starte egen virksomhed og eget produkt.

Med projektet har Tiegenskolen udviklet nye USF-forløb i detail og handel, som fungerer som erhvervsrettede cases, der er baseret på virtuelle virksomheder i 3D, der i billeder, animation og video afspejler den virkelighed, eleverne skal møde i erhvervslivet. Eleverne ”ansættes” i en eksisterende detail- eller handelsvirksomhed og løser praksisnære opgaver, der tager udgangspunkt i en reel virksomhed. Således klædes eleverne bedre på i forhold til fagets kompetencemål, ligesom det i højere grad løfter de fagligt svage elever. At der er tale om eksisterende virksomheder har samtidigt givet mulighed for, at eleverne bedre kan sparre med hinanden samt løse gruppeopgaver.

 

Fælles faglig og it-didaktisk udvikling

Projektet har været forankret blandt undervisere i USF og it-pædagogiske konsulenter fra skolens it- og onlineafdeling. Sammen har de udviklet to nye forløb, som foruden 3D-virksomheder indeholder flere nye former for digital feedback (peer review, gruppearbejde, quizzer) og læringselementer som lærervejledning (se videoen herunder), animationsfilm, video og podcasts. Fagene er efterfølgende blevet afprøvet af flere lærere på skolen og med involvering af CIU.

Det mener lærere og elever

Lisbeth Koertz, underviser på Tietgenskolen eud og eux, har både deltaget i udviklingen af forløbene og afprøvet dem. Hendes oplevelse er, at tidligere var USF kendetegnet ved, at eleverne havde svært ved at relatere USF-faget til kompetencekravene til eksamen, fordi de manglede en ”platform” til at arbejde erhvervsrettet og praksisnært med indholdet. Tidligere måtte de læse sig til forståelse af begreber, men nu kan eleverne ”gå rundt i butikken i form af en 3D-butik” og se på indretning, vareplacering og forskellige eksponeringsformer. Når de arbejder med opgaver, kan de altid gå ind i 3D-butikken og tage billeder, der kan understøtte deres redegørelser.

CIU’s evaluering af forløbene viser, at de nye 3D-forløb giver gode muligheder for at koble teori og praksis i undervisningen. Eleverne fremhæver især muligheden for at interagere med og udforske de virtuelle butikker på en realistisk og interaktiv måde, og dermed er forløbene et godt supplement, som skaber variation i undervisningen. Eleverne mener også, at de med 3D-fagene kan lære om forskellige brancher og butikker, som de måske ikke normalt ville have interesse i. Både lærere og elever ser det som en stor gevinst, at de kan besøge forskellige butikker uden at skulle afsætte tid og ressourcer til fysiske virksomhedsbesøg. Desuden har 3D-fagene den fordel, at de er uafhængige af tid og sted, og indholdet kan gentages igen og igen, så eleverne kan lære i deres eget tempo.

 

Skrevet den 30.03.2023

Til forsiden