CIU's centerstyrelse består af repræsentanter fra sektorens fire hovedområder og fungerer som erhvervsskolernes talerør i forhold til CIU's arbejde.

I 2022-2024 består CIU’s centerstyrelse af

Repræsentanter fra de tekniske skoler:

• Søren Vikkelsø, direktør, CELF
• Rikke Raisa, erhvervsuddannelseschef, Svendborg Erhvervsskole og -Gymnasier
• Anders Breinholt, pædagogisk chef, TECHCOLLEGE

 

Repræsentanter fra de merkantile skoler:

• Jesper Eriksen, onlinechef, Tietgen
• Carsten Uggerholt Eriksen, direktør ,Tønder Handelsskole

 

Repræsentanter fra SOSU-skolerne:

• Jeppe Poulsen, direktør, SOSU H
• Lars Levin, IT-leder, SOSU Fyn

 

Repræsentant fra landbrugsskolerne:

• Jens Munk Kruse, forstander, Dalum Landbrugsskole

Skrevet 12.09.22

Til forsiden