VR-kørekortet: Lad dine elever blive selvkørende i at gennemføre faglige VR-forløb

Anette Degn Larsen fra Randers Social- og Sundhedsskole og Mark Arpe Mortensen fra SOSU Syd har som led i Learning Factory-forløbet lavet et VR-kørekort, hvor eleverne på egen hånd kan tilegne sig viden om og afprøve virtual reality, så de bliver i stand til mere selvstændigt at kunne gennemføre faglige VR-forløb. 

Der er store læringspotentialer i at anvende virtual reality (VR) i undervisningen på erhvervsuddannelserne. Det er dog en udfordring at både eleverne og underviserne har behov for meget hjælp, når der skal bruges VR. Vi har derfor brug for at eleverne (og underviserne) mere selvstændigt kan gennemføre en introduktion til, hvad VR er, hvordan udstyret er opbygget samt træne de praktiske færdigheder, der kræves for at kunne gennemføre faglige VR-forløb.

Du finder VR-kørekortet her.

Tag et smugkig på siden

Målgruppe

Målgruppen er primært elever på EUD, men mange undervisere kan også have glæde af at blive introduceret til VR gennem kørekortet. Målet er, at eleverne gennem VR-kørekortet selv kan opnå viden, færdigheder og kompetencer i selvstændigt at beherske brugen af VR-briller i en faglig kontekst.

 

Indhold i VR-kørekortet

VR-kørekortet skal gennemføres af eleverne, inden de første gang skal prøve VR i en faglig sammenhæng, og det skal ruste dem til at få en god oplevelse med VR, hvor de ikke har brug for alt for meget hjælp. Det giver læreren mere tid til at undervise i det faglige indhold i VR-brillerne frem for de tekniske aspekter af udstyret, og det bliver nemmere for læreren at have flere hold af elever i gang på samme tid.

VR-kørekortet følgende elementer:

 • Viden om muligheder med VR
 • Viden om VR-briller og controllere
 • Viden om sikkerhed, etik og hygiejne
 • Afprøvning af træningsapps
 • Test for at gennemføre VR-kørekortet

 

Teori- og praktisk prøve

I VR-kørekortet får eleverne en introduktion til, hvad VR er og kan anvendes til. Derefter vælger man en VR-brilletype, gennemgår opbygningen af produktet og gennemfører til slut en test/quiz og tjekker derigennem sin viden. Det er muligt at tage kørekort i følgende VR-briller: Oculus Go, Oculus Quest og Oculus Rift.

Der introduceres dernæst til viden om sikkerhed, etik og hygiejne, der også afsluttes med en test. Når denne del er bestået, har eleverne gennemført den teoretiske del af deres kørekort, deres teoriprøve.

Dernæst skal de til den praktiske del af kørekoret: Her skal de gennemføre et træningsprogram i VR-brillen og til slut gennemføre en afsluttende selvevaluering. Hvis de består denne del “får” eleverne kørekortet og kan derefter begive sig ud på deres egne faglige VR-ture i brillerne.

Tag VR-kørekoret her.

Derfor fungerer VR-kørekortet

1) Et elevperspektiv 

 • Eleverne kan selvstændigt klæde sig på til at kunne anvende VR.
 • Det virker motiverende for eleverne at lære om en for dem ny teknologi.
 • Eleverne har mulighed for at vende tilbage til VR-kørekortet flere gange, hvis de har brug for at repetere fx knapperne på controllerne, hvilket giver differentieringsmuligheder.

 

2) Et lærerperspektiv

 • Underviserne får frigivet tid, når eleverne selv kan arbejde med VR-kørekortet.
 • Når eleverne skal bruge VR til et fagligt formål, bliver udbyttet større, hvis de har gennemført VR-kørekortet inden.

 

3) Et ledelsesperspektiv

 • Anvendelse af digitale teknologier er en del af skolernes strategiske indsats.
 • VR-kørekortet giver mulighed for at spare ressourcer til at supportere elever, der skal anvende VR.
 • Eleverne kommer til at opleve, at skolen er visionære og langt fremme med brug af digitale teknologier, hvilket kan have en stor betydning i forhold til rekruttering af elever.

 

Det mener eleverne om VR-kørekortet

Jeg tænker slet ikke, man må bruge VR, før man har taget kørekortet!
EUD-elev
VR-kørekortet giver rigtig god mening
EUD-elev
Det fungerede rigtig godt, og det var nemt
EUD-elev

Hvis I selv vil anvende VR-kørekortet

Alle er velkomne til at bruge VR-kørekortet. Det kræver blot, at du formidler linket til eleverne og sørger for, at I ved, hvilket VR-udstyr man har lokalt på skolen. Det er muligt at tage kørekortet i følgende VR-briller: Oculus Go, Oculus Quest og Oculus Rift.

Sørg også for, at der er lagt træningsapps klar på skolens VR-udstyr, og instruer eleverne i, hvad de hedder, så de kan finde dem.

Anette Degn Larsen

Har du spørgsmål?

Anette Degn Larsen
IT Pædagogisk Konsulent, Randers Social- og Sundhedsskole

 

VR-kørekortet er udarbejdet af:
Anette Degn Larsen, Randers Social- og Sundhedsskole, IT Pædagogisk Konsulent
Mark Arpe Mortensen, SOSU Syd, Teknologikoordinator og underviser.

Skrevet den 28. oktober 2020.

Se andre Learning Factory-produkter

Gå tilbage til katalogforsiden her.