I Learning Factory-forløbene udarbejdes en række produkter, der via CIU’s digitale katalog stilles til rådighed for hele erhvervsskolesektoren, hvor vi håber, de kan være til inspiration for andre.

Videndeling i organisationen
Opbygning og design af platform til øget videndeling

Hvilket design kan med succes understøtte videndeling i en organisation som Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens? Og på teamniveau sikre både online og offline deling via skolens intranet, så det understøtter pædagogik, didaktik og pædagogisk ledelse?

Det undersøgte Per Nordby Jensen, IKT- og læringsansvarlig på SOSU FVH, og udviklede som led i et Learning Factory-forløb videndelingsplatformen SOSU Share. På platformen er der lagt særlig vægt på at udvikle et didaktisk design, der gør det enkelt og nemt at videndele på tværs. Læs erfaringerne og lad dig inspirere herunder.

 

Præsentation af den nye videndelingsplatform

Platformen er udarbejdet gennem en designcyklus med feedback fra brugergrupper og er udviklet i SharePoint Modern samt Microsoft Teams. Derudover har skolen betalt for udvikling af en forenklet opslagstavle til let kommunikation på platformens forside. Se en kort præsentation af platformens opbygning og overvejelser omkring dette herunder.

Mål og målgruppe

Videndelingsplatformen er for hele organisationen. Herunder fremhæves mål for lærere og pædagogiske ledere.

Mål for lærere er:

 • At understøtte og forbedre videndeling på tværs af skolens afdelinger og lærerteams.
 • At understøtte at videndeling også finder sted mellem de fysiske møder i et fælles rum.
 • At give den enkelte eller hele teamet mulighed for at facilitere et emne eller problem til debat.
 • At skabe overskuelighed i formelle dokumenter og give en tydelig sti til teamets kommunikation, dokumenter, links og øvrige filer.

Mål for pædagogiske ledere er:

 • At skabe større tydelighed og indsigt i det pædagogiske/didaktiske arbejde, der finder sted i lærerteams og lærergrupper.
 • At gøre det lettere at iværksætte en pædagogisk dagsorden og at følge denne løbende mellem de fysiske møder.
 • At kunne deltage i videndeling uden nødvendigvis at være fysisk til stede.
SOSU Share

Derfor fungerer platformen hos SOSU FVH

Et lærerperspektiv
En brugervenlig platform, der understøtter videndeling og kommunikation generelt, men i særdeleshed for lærerteams. Microsoft Teams er integreret på platformen, så lærerne oplever genkendelighed og funktionalitet i forhold til anvendelse af værktøjet.

Et ledelsesperspektiv
Platformen understøtter ledelsens kommunikation på tværs af afdelinger, men giver også mulighed for at kommunikere med den enkelte afdeling eller det enkelte medarbejderteam. Den pædagogiske ledelse kan følge og/eller facilitere det pædagogiske samarbejde – også mellem de fysiske møder.

 

Erfaringer og råd fra SOSU FVH

Hvis jeres skole vil udvikle en ny videndelingsplatform eller forbedre en eksisterende i SharePoint, så erfarede SOSU FVH, at det især er vigtigt at have fokus på:  

 • Brugergrupper skal med tidligt i processen for at understøtte kvalitet og ejerskab.
 • Understøtte brugervenligheden, så brugerne ikke oplever tekniske forhindringer.
 • Ledelsen skal proaktivt understøtte processen med fx øget virtuel videndeling.
 • Omhyggelig opbygning af en logisk struktur med dokument-apps, herunder især navngivning af de enkelte elementer og dokumenter.
 • Rettighedsstruktur opbygges så enkel som mulig. Bryd kun rettighederne, hvor det er absolut nødvendigt.
 • Teknisk er det meget vigtigt at få styr på backend af SharePoint. Det er systemet ikke født med, og der kan hurtigt opstå kaos i backend, hvis sider, opslag, nyheder mv. havner i en stor stak. Der skal opbygges stier, så der arkiveres overskueligt i backend. Her kan det være en stor fordel at samarbejde med en virksomhed, der er ekspert i SharePoint.
 • Hvis der ønskes konsulentbistand til opbygning af især backend, kan fx virksomheden Evobis i Herning anbefales, men der findes mange andre muligheder.
Per Nordby Jensen

KONTAKT

Per Nordby Jensen
IKT- og læringsansvarlig, SOSU FVH

Andre skoler er velkomne til at søge videndeling med Per Nordby om platformen, samt til at få den præsenteret live.

Se flere Learning Factory-produkter

Gå tilbage til katalogforsiden her.