Værktøjskasse til uddannelsesledere – understøt dine undervisere i digital feedback via skolens læringsplatform

God feedback er et af de stærkeste værktøjer til at skabe læring for elever. For at sikre dette er uddannelsesledere vigtige aktører til at vejlede underviserne samt til at understøtte en fælles feedbackpraksis. Men med et tiltagende tidspres kan det være vanskeligt at støtte og motivere underviserne i det daglige arbejde.

Derfor har Annette Anthony Hald fra Tradium som led i Learning Factory-forløbet lavet en digital værktøjskasse på skolens læringsplatform, T-learn, med en gennemgang af platformens mange feedbackværktøjer, tekniske vejledninger til brugen af dem og gode råd om digital feedback til hovedsageligt uddannelsesledere.

Formålet er at skabe et praksisnært læringsrum, der giver uddannelsesledere et overblik over, hvordan skolens læringsplatform kan indgå i målrettet digital feedback, og som kan bruges i den pædagogiske samtale med underviseren, så han/hun kan tage konkrete idéer med sig tilbage i arbejdet med feedback på egen afdeling.

Værktøjskassen kan også bruges af undervisere og uddannelsesledere på andre erhvervsskoler til at finde inspiration til nye former for digital feedback, hvor fordele for lærerne og elevernes læringsmuligheder bl.a. bliver gennemgået.

 

Lad dig inspirere her

Grundet GDPR-mæssige årsager er det ikke muligt at tilgå læringsplatformen direkte af andre skoler end Tradium, men du kan i nedenstående digitale bog se, hvad rummet indeholder og læse, hvordan Tradium bruger digital feedback. Du kan hente bogen her eller downloade en renset version af sitet nederst på siden.

Andre skoler er velkomne til at søge videndeling, erfaringsudveksling samt til at få den præsenteret live af Annette Anthony Hald. Kontaktoplysninger findes nederst på siden.

 

Indhold i værktøjskassen

I den digitale værktøjskasse kan du fx læse og finde inspiration til, hvordan undervisere kan planlægge og give feedback. Helt præcist indeholder læringsrummet følgende elementer:

• Hvad er feedback? Hvorfor feedback?
• Feedback på hvad? Feedback fra hvem til hvem? Feedback hvordan?
• Feedbackens udfordringer
• Feedback: Mundtlig, skriftlig, via video
• Spørgeskema, quiz, rubrik
• Opgave-intern feedback
• Fælles online-dokument
• Diskussionsforum
• Peer-feedback
• Selvevaluering
• Logbog
• Erfaringsudveksling

 

Det mener uddannelsesledere om læringsrummet

Et kærkomment værktøj for uddannelseslederne
Uddannelsesleder på Tradium
En fin brik i skolens sammenhængskraft
Uddannelsesleder på Tradium

Download læringsrummet

Download den digitale værktøjskasse med feedbackværktøjer samt vejledninger herunder og importer den til din egen læringsplatform. Du kan selv lave ændringer i tekster m.m. Download den digitale værktøjskasse som MBZ-fil her.

Tre råd fra Tradium

Hvis du vil bruge værktøjskassen med egne rettelser eller selv vil i gang med at lave et læringsrum omkring feedback fra bunden, så er her et par væsentlige erfaringer fra Tradium:

  • Rummet skal være nemt at tilgå for skolens ansatte.
  • Brug af de digitale værktøjer kræver et vist it-kendskab. Lav derfor it-vejledninger til værktøjerne, så alle har mulighed for at anvende dem.
  • Det kan være, at brugerne ikke alle har en pædagogisk didaktisk uddannelse, så hjælp dem til at huske disse overvejelser, når du beskriver værktøjerne og deres anvendelsesmuligheder på platformen.
Annette Anthony Hald

KONTAKT

Annette Anthony Hald
Lektor og pædagogisk it-koordinator

Skrevet af CIU den 07. oktober 2020.

SE OGSÅ

Gå tilbage til katalogforsiden her.