Sæt lyd til din undervisning

I CIU’s Learning Factory-forløb udarbejdes en række produkter, der via CIU’s digitale katalog stilles til rådighed for hele erhvervsskolesektoren, hvor vi håber, de kan være til inspiration for andre.

Væk grundbogen til live: Podcast for kokkeelever

“Hvis en elev ikke læser, er det hans problem. Hvis hele klassen ikke læser, er det mit problem” – Marie Borg Lidbjerg

For kokkefaglærer Marie Borg Lidbjerg fra ZBC var dette udgangspunktet for at nytænke undervisningen. Igennem fokusgruppeinterviews med eleverne stod det klart, at kokkebogen langt fra var det rigtige medie til at understøtte deres læring bedst muligt.

“Når jeg kigger i bogen, så begynder jeg at kede mig. Det er ærgerligt, at man ikke får den viden ind” – kokkeelev

Gennem inddragelse af eleverne fandt Marie ud af, at podcast som læremiddel kunne være en del af løsningen. På den måde kunne eleverne tilgå stoffet når som helst og hvor som helst, fx i bussen på vej i skole eller i køkkenet, og elever med læseudfordringer fik et supplement til bogen.

“Undervisning, når vi selv vælger det. Ikke kun fordi vi skal” – kokkeelev

“Nu er jeg selv ordblind, og det er rigtig svært at læse en bog og forstå det. Det er en fed mulighed at have det på en podcast” – kokkeelev

Derfor er Marie Lidbjerg på baggrund af et Learning Factory-forløb i gang med at udvikle en podcastrække, der vækker grundbogen til live. Formålet er at være i øjenhøjde med eleverne og gøre den faglige læring mere tilgængelig for eleverne.

Podcastene skal ikke være en erstatning for bogen, men derimod et supplement, hvor bl.a. udlærte kokke diskuterer et emne fra bogen og derigennem skaber faglig interesse og motivation for læring hos eleverne. Senere er det tanken, at der også skal produceres elev-til-elev-podcasts.

Podcastrække for kokkeelever

Der er foreløbigt produceret et afsnit i podcastrækken. Første afsnit finder du på Spotify.

I podcasten læser Marie Lidbjerg uddrag af Gastronombogen og diskuterer emnet med sine gæster. Første afsnit handler om kapitlet ”Køkkenklar” fra bogen. Hendes gæster er de to konkurrencekokke og tidligere ZBC-elever, Sebastian Holberg og Mathias Rothmann. Hun besøger dem i Bocuse-køkkenet til en snak om, hvad det betyder for dem at være køkkenklar.

Næste episode kommer til at handle om sensorik og har regerende titelindehaver af Årets Kok, Kristoffer Ringsing, og neograstronomen Rasmus Bredahl med som gæster. Følg evt. Facebook-siden ”Podcast for kokkeelever” og bliv opdateret på nye episoder og nyt fra projektet.

Podcast som undervisningsmedie

CIU har været i lydstudiet med Marie for at blive klogere på, hvordan man i praksis kan bruge podcast til at understøtte elevernes læring. Hør, hvordan Marie arbejder med at undervise efter kokkeelevernes fortrukne læringsveje, hvad eleverne mener om podcast som læremiddel og anbefalinger til, hvordan du kan arbejde med at inddrage dine elever i undervisningen. Lyt til en podcast om podcasting.

Marie har sammen med kokkeeleven Frederik Ljungholm også været i studiet hos P4 Morgen Sjælland for at tale om podcast i undervisningen. Hør interviewet (02:33:25 inde i programmet).

CIU har fået Peter Holmboe, lektor ved UC Syd, til at lave en vidensopsamling omkring podcast i undervisningen: Hvad virker, og hvad virker ikke? I tre videoer bliver du klogere på alt fra historien bag podcasting, hvordan du kan bruge podcast i undervisningen, og hvad du ifølge forskningen bør være opmærksom på. Læs mere på siden om podcast i undervisningen.

Podcast i din undervisning

Du kan som lærer inddrage podcast i undervisningen på flere måder:

Du kan selv podcaste og formidle stof til dine elever ad den vej, og det kan der være flere fordele ved. Måske vil du flippe undervisningen og udnytte fleksibiliteten ved at give eleverne en lydfil som lektie. Måske vil du differentiere og støtte de læseudfordrede elever ved at give dem en mundtlig udgave af en skrevet tekst.

Du kan også bruge andres podcasts i undervisningen. Du kan fx inddrage Maries podcast som et af flere elementer i undervisningen, som eleverne kan hente viden fra. Eleverne kan også selv finde relevante podcasts, og hvis du beder dem argumentere for, hvorfor en podcast er velegnet og en velformidlet fremstilling af et emne, så fremmer du samtidig deres refleksion og kritiske sans.

Endelig kan du også bede eleverne om at producere podcasts som en metode til at tilegne sig viden. Det kan de gøre alene eller i kollaborative sammenhænge, og her handler det i høj grad om at udvikle det 21. århundredes kompetencer, som bl.a. handler om at arbejde med innovation, problemløsning og kritisk tænkning. Når eleverne producerer podcasts, så bliver de nødt til at sætte sig ind i og tale om stoffet, og derved kommer de vigtige begreber i spil i både produktions- og formidlingsprocessen. Ofte er det meget motiverende for eleverne at arbejde på den måde, og de kan se meningen med at gøre sig umage, når andre skal lytte til deres arbejde.

KONTAKT

Marie Borg LidbjergKokkefaglærer, ZBCmbli@zbc.dk

Læs også

Gå til katalogforsiden
Gå til CIU’s forside

Sidst opdateret 22. marts 2022