Praksisnær undervisning med digitale fortællinger
Produkter fra Learning Factory 19

Digitale fortællinger er fx film eller podcast, hvor viden formidles på en fængende måde. Digitale fortællinger fra praksis er ofte gode elementer i en praksisnær undervisning, fordi virkeligheden hentes ind i skolen. Herunder finder du eksempler fra praksis, hvor deltagere i vores Learning Factory 19 har udviklet forskellige digitale fortællinger til brug i deres undervisning og på skolen.

#1 Videoklip, der illustrerer teoriens betydning i praksis

Kæmper du med at få dine elever til at forstå begreber som ERP, RFID-teknologi m.m.? Som merkantil erhvervsskole har man ikke altid muligheden for at sende eleverne ud i værkstedet og udforske. Dette giver en udfordring i forhold til koblingen mellem teori og praksis. Lene Reventlov og Gitte Fallesen, undervisere på IBC, har derfor i denne Learning Factory valgt at lave videoer, der har til formål at bringe virkeligheden tættere på eleverne, så de har nemmere ved at forstå teoriens brug i praksis.


Videoer
Målgruppen for videoerne er GF2-elever, der har erhvervsinformatik på C-niveau. Målet er, at eleverne bedre kan forstå begreber ved at se eksempler i praksis.  

Lene og Gitte har produceret små videoklip i en Sport24-butik. De har sammen med en tidligere EUD-elev, Line, produceret videoer, hvor hun fortæller, hvordan Sport24 bruger forskellige IT-teknologier i dagligdagen. Videoklippene skal være med til at GF2-elever får en forståelse for, hvordan virksomhederne bruger IT, og hvordan begreberne fungerer i praksis, fx hvad et ERP-system er, og hvad bruges det til i Sport24. Se skærmbillede herunder fra Moodle, hvor videoerne indgår i undervisningsforløbet. 

Underviserne har valgt at lave flere forskellige videoklip for at bryde begreberne op. Undervisningsforløbet er bygget op om, at eleven ser et videoklip og efterfølgende skal besvare spørgsmål baseret på videoen. I forløbet er der også steder, hvor eleven kan læse mere om de forskellige begreber via link for en dybere forståelse af begreberne.  

 

Vil du selv producere video til din undervisning?
Lene og Gitte brugte 30 min. på optagelse i Sport24 og har efterfølgende redigeret videomaterialet i programmet CapCut. Har du dine didaktiske overvejelser på plads inden optagelse, sparer du meget tid i redigeringen. 

Hvis du selv vil i gang med at lave videoer til din undervisning, så har vi i CIU lavet en manual, der guider dig fra idé til færdige videoer.

Gitte Fallesen

Kontakt for videndeling

Gitte Fallesen
Underviser EUD og EUX

#2 Podcast til at tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne

I podcasten EUD/EUX Business – for tvivlere og talenter møder du to undervisere fra den merkantile erhvervsuddannelse, der præsenterer uddannelsen i samarbejde med to forældre, der har børn på uddannelsen. Podcasten tager udgangspunkt i forældrenes refleksioner og oplevelser med uddannelsen. 

Podcasten skal bruges, så folkeskoleelever får et kendskab til uddannelsen via deres forældre, som er blevet en større medspiller i deres barns uddannelsesvalg. De skal kende til forskellen på en EUD og en EUX, og de skal se, hvordan de to uddannelser adskiller sig fra andre uddannelser, og hvad eleverne kan blive efterfølgende.

Lyt til podcasten herunder, der er produceret af Philip Blom og Lars Jørgensen, undervisere på Uddannelsescenter Holstebro.

Vil du selv i gang med at lave podcast?
Hvis du selv vil i gang med at lave podcast, så har vi i CIU lavet et gratis online kursus i podcastproduktion og en manual, der guider dig fra idé til færdige podcast/læringsforløb.

Philip Blom og Lars Jørgensen

Kontakt for videndeling

Philip Blom og Lars Jørgensen
Undervisere på Uddannelsescenter Holstebro

#3 Skab en meningsfuld kobling til elevens fremtidige praksis med podcast

Elever og kursister på EUD/EUX og AMU kan have svært ved at se/forstå, hvordan et givent fag og de faglige læringsmål kan relateres til den praksis, de møder efter endt uddannelse. 

Derfor har Tina Lindstorff Nielsen, underviser på kursuscentret på Køge Handelsskole, lavet podcasten Faglig appetizer, der fungerer som en introduktion til faget erhvervsinformatik. Podcasten har til formål at give grundforløbselever et indblik i, hvordan faget taler ind i den praksis, de møder, når de selv kommer ud i arbejde. Podcasten skal ses som en teaser til faget, hvor tidligere elever fortæller, hvordan de anvender den viden, færdigheder og kompetencer, som de har erhvervet sig fra det givne fag.

Eleverne lytter til teaser-podcasten, inden de starter et undervisningsforløb. Tanken er, at det skal gøre dem nysgerrige på faget, samt at de får besvaret ”the big why”, og dermed at undervisningens formål og mål bliver tydeliggjorte. Lyt til podcasten herunder. 

Tina Lindstorff Nielsen

Kontakt for videndeling

Tina Lindstorff Nielsen
Konsulent/underviser på kursuscentret KHS, Køge Handelsskole
Karin Eckersberg

Kontakt CIU for sparring, videndeling m.m.

Karin Eckersberg
Ansvarlig for LF om praksisnær undervisning med digitale fortællinger

Skrevet 07.06.23

Til katalogforsiden
Til CIU’s forside