Tættere kobling mellem skole og praktik:
Digitalt samarbejde og kommunikation i Sway

Ved du, hvad dine elever laver, mens de er i praktik? Og ved virksomheden, hvad dine elever lærer, mens de er på skoleophold?

Erhvervsskoler har ikke altid kontinuerlig kommunikation med praktikvirksomheder, og virksomhederne angiver, at de ikke har nok indblik i, hvad deres elever lærer, mens de er på skoleophold. Dette kan have en negativ indflydelse på elevernes læring, da det ikke er sikkert, at de får mulighed for at prøve de ting af i praksis, som de har lært, mens de var på skoleophold.

Derfor har Irina Hilma fra Køge Handelsskole som led i et Learning Factory-forløb udviklet ”Digital Souvenir”, der er en skabelon til digitale elevpræsentationer i Sway (program i Microsoft Office 365). I Swayen skal den enkelte elev beskrive og reflektere over, hvad vedkommende har lært og arbejdet med i skoleforløbet. Denne præsentation deles derefter med praktikvirksomheden.

 

Eksempel på samarbejde i Sway

Denne skabelon bruges til faget Virksomhedskommunikation. Det er målet, at præsentationen skal skabe overblik over elevens faglige udbytte fra skoleopholdet samt sikre en dialog imellem den uddannelsesansvarlige og eleven, når denne er tilbage i virksomheden.

Digital Souvenir udfyldes af den enkelte elev (på nær feedback) efter endt skoleophold og er lavet efter en fast skabelon, der altid indeholder følgende punkter:

 • Beskrivelse af skoleperiode
 • Uddrag af elevens arbejde fra skoleugen
 • Underviserens feedback til eleven
 • Karaktergivning for skoleperioden samt dato for elevens næste skoleperiode

Du kan gemme Irinas skabelon ved at klikke på de tre prikker oppe i øverste højre hjørne via dette link (for at gemme skabelonen skal du være logget ind på din Microsoft-konto). Herefter kan du tilpasse skabelonen, så den passer til dine fag og elever.

Elevvejledning og udfyldt Sway af elev

Irina har lavet en vejledning til eleverne, så de ved, hvordan de skal bruge Sway og udfylde skabelonen. Du finder vejledningen her. Nedenfor kan du se et uddrag af en Sway, som en elev har udfyldt.

Du kan også se et eksempel på, hvordan man kan koble feedback/feed forward til den kommende praktikperiode, som den uddannelsesansvarlige og eleven sammen kan arbejde videre med.

Q&A om Digital Souvenir

Hvad er Sway? 

Sway er et præsentationsværktøj, der gør det nemt at oprette og dele interaktive rapporter, præsentationer og meget mere. Her kan eleven skrive, dele billeder og videoer m.m. og reflektere over det faglige udbytte fra skoleperioden.

Sway har flere fordele. For det første er det en del af Microsoft-pakken, og dermed er der styr på GDPR. I programmet må eleverne fx gerne uploade billeder og videoer af dem selv. Derudover er værktøjet ret intuitivt at arbejde i for både lærere og elever, og man kan duplikere skabelonerne, så skolen kan bruge samme grundskabelon til flere fag og elever.

Du finder en guide til programmet her.

 

Undervisnings- og læringspotentiale?

Et elevperspektiv

 • Digital Souvenir rammesætter en refleksionsproces hos eleven.
 • Det er en fleksibel skabelon, så eleven kan sætte sit eget særpræg på det og dele relevant indhold.

Et lærerperspektiv

 • Produktet kan være en løftestang til kommunikationen med de uddannelsesansvarlige ude i virksomhederne, da det er en naturlig forlængelse af elevens skoleophold. Produktet kan være med til at sikre, at den viden, der skabes hos eleven i løbet af skoleperioden, kan blive aktiveret ude i virksomheden, så eleven får prøvet det af i praksis.

 

Hvad mener de uddannelsesansvarlige?

”Det er et super flot produkt og lige det, jeg har efterspurgt. Noget konkret, som jeg kan tale med eleven om, når hun er tilbage fra skole. Og så er det godt, at det kommer i ens mail. Så kan man kigge på det, når man selv har tid.” – Uddannelsesansvarlig, Køge Handelsskole

Desuden viser en virksomhedstilfredshedsundersøgelse, at 75 % af de uddannelsesansvarlige, der har modtaget Digital Souvenir, har læst elevernes digitale præsentationer og synes om formen, mens de resterende 25 % endnu ikke har haft mulighed for at læse dem.

 

Hvordan bruger Køge Handelsskole konkret Digital Souvenir?
 • Inden hver skoleperiode tilpasser underviserne skabelonen til det specifikke fag, som skoleperioden omhandler. På hovedforløbet på Køge Handelsskole er der derfor tale om skabeloner til de tre bundne skoleperioder samt til en række valgfag.
 • I starten af hver skoleperiode, fortæller underviserne eleverne, at de skal lave en Digital Souvenir. De læser vejledningen, som er tilpasset med link til skabelonen for den specifikke skoleperiode og får at vide, at de altid kan stille spørgsmål.
 • Eleverne skal sende underviserne linket til deres personlige Digitale Souvenir senest kl. 08.00 på den sidste dag i den pågældende skoleperiode. Det giver underviserne mulighed for at læse produktet igennem og tilføje feedback.
 • Ugen efter endt skoleperiode sender underviserne en mail til den uddannelsesansvarlige og den pågældende elev med et link til elevens Digitale Souvenir.

 

Hvordan bruger jeg Digital Souvenir?
 • Start med at blive fortrolig med Sway. Læs en introduktion til programmet her.
 • Lad dig inspirere af Irinas skabelon – eller brug den direkte. Du kan gemme skabelonen på dit eget Microsoft-drev ved at klikke på de tre prikker i øverste højre hjørne via dette link (kræver at du er logget ind på din Microsoft-konto). Herefter kan du tilpasse skabelonen, så den passer til dine elever og fag.

Råd fra Irina Hilma:

 • Første gang man introducerer Digital Souvenir for eleverne, vil det være en god idé at sende dem en elevvejledning og vise dem, hvordan det fungerer. Sway er ret intuitivt at bruge, og det er vores indtryk, at langt de fleste elever har forholdsvis nemt ved det.
 • Gør eleverne opmærksomme på at vælge de rigtige indstillinger, når de deler deres Sway. Ved at gøre præsentationen redigerbar, er det muligt for læreren at tilføje feedback (se vejledning omkring indstillinger).
 • Lav et overskueligt system til at holde styr på de forskellige links til Sway. Det er ikke så overskueligt inde i selve programmet, da hver elevpræsentation har sit eget link. Jeg plejer at lave et Excel-ark, hvor jeg skriver elevernes navne og sætter links ind til deres Sway, efterhånden som de sender dem. Så kan jeg altid finde dem derfra.

 

Irina Hilma

Vil du vide mere?

Irina Hilma
Underviser og koordinator

Skrevet den 15. marts 2021.